+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 12.02 до 18.02.2024 година Противоепидемична дейност: Инспекторите извършиха общо 50 проверки: 12 текущи, 15 по тютюнопушене, 8 по ЗУО, 7 - ежеседмичен мониторинг на ОВП, 1 по паразитология в ДЗ и 7 – насочена – МПР. Регистрираните ОРЗ за отчетната седмица са 103,29‰ върху наблюдаваното сентинелно население на 10 000 души, при…
Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище за периода 01.02 до 15.02.2024 година 1.Населени места с въведено режимно водоподаване, съгласно седмичната справка на „В и К“ ООД гр. Търговище към 12.02.2024 г. район Търговище -с. Пайдушко - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч. и 17.00-22.00 ч. -с. Божурка - получава вода всеки ден от 7.00-12.00 ч.…
Относно: Утвърдени образци на заявления за административни процедури по регистрация, пререгистрация или заличаване на лечебни заведения за извънболнична помощ по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), във връзка с писмо изх. № 24-00-46/14.02.2024 г. на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, Във връзка с промяна в реда на регистрация/пререгистрация на лечебните заведения за извънболнична помощ, съгласно Заповед №РД-01-11/02.02.2024 г на изпълнителния…
Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 05.02 до 11.02.2024 година Противоепидемична дейност: Инспекторите извършиха общо 63 проверки: 17 текущи, 16 по тютюнопушене, 7 по ЗУО, 7 - ежеседмичен мониторинг на ОВП, 4 по паразитология в ДЗ, 4 – насочена – Грип и ОРЗ в детски заведения и училища, 5 – комплексна с ДЗК и 3 – насочена –…
Националната АНТИСПИН кампания е ежегодна инициатива, осъществявана в България от 1992г. Тя има за цел да насочи вниманието на обществото към проблема СПИН и да повиши обществената осведоменост за начините на предаване и предпазване от ХИВ и други сексуално предавани инфекции. Болести като СПИН и СПИ не бива да остават извън фокуса на нашето внимание, затова всички трябва да повишим…
Със Заповед № РД-01-11/02.02.2024 г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Медицински надзор“ (ИАМН) са утвърдени нови образци на заявления по следните административни процедури относно регистрация на лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписите: 1335 - Издаване на удостоверение за регистриране на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите и удостоверение за извършване на лечебна дейност в медицинските факултети и…
Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 29.01 до 04.02.2024 година Противоепидемична дейност: Инспекторите извършиха общо 97 проверки: 24 текущи, 25 по тютюнопушене, 3 по ЗУО, 7 - ежеседмичен мониторинг на ОВП, 9 по паразитология в ДЗ, 20 – насочена – Грип и ОРЗ в детски заведения и училища, 9 – комплексна с ДЗК. Регистрираните ОРЗ за отчетната седмица…
Страница 6 от 126

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.