Планове и отчети

План на РЗИ - Търговище за 2019 г.

Отчет за дейността на РЗИ - Търговище през 2018 г.

План на РЗИ - Търговище за 2018 г.

Отчет за дейността на РЗИ - Търговище през 2017 г.

План на РЗИ - Търговище за 2017 г.

Отчет за дейността на РЗИ - Търговище през 2016 г.

План на РЗИ - Търговище за 2016 г.

Отчет за дейността на РЗИ - Търговище през 2015 г.