С  П  И  С  Ъ  К

на служителите в РЗИ-Търговище, подали задължителните декларации съгласно чл.12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси

№ по ред

Име и фамилия

длъжност

Декларация по чл.12, т.1

Декларация по чл.12, т.2

1

Д-рМариян Кючуков

Заместник директор

да

да

2

Д-р Марин Йовов

Главен секретар

да

да

3

Христалина Халачева

Директор на дирекция

да

да

4

Мария Янакиева

Главен счетоводител

да

да

5

Пламена Александрова

Главен юрисконсулт

да

да

6

Марияна Христова

Старши експерт

да

да

7

Рени Зафирова

Главен специалист

да

да

8

Мария Петрова

Главен специалист

да

да

9

Ева Георгиева

Главен специалист

да

да

10

Николай Ников

Изпълнител-шофьор

да

да

11

Светослав Стоянов

Изпълнител-шофьор

да

да

12

Мария Миленкова

Изпълнител-хигиенист

да

да

13

Д-р Райна Жейнова

Директор на дирекция

да

да

14

Панайот Димитров

Главен инспектор

да

да

15

Д-р Ганка Атанасова

Главен експерт

да

да

16

Ивелина Костадинова

Старши експерт

да

да

17

Светлана Добрева

Старши инспектор

да

да

18

Нуршен Сюлейманова

инспектор

да

да

19

Емине Акова

инспектор

да

да

20

Добринка Добрева

Главен специалист

да

да

21

Мариана Иванова

Главен специалист

да

да

22

Цветанка Христова

Главен специалист

да

да

23

Тодорина Филева

Старши инспектор

да

да

24

Красимира Митова

инспектор

да

да

25

Надка Василева

инспектор

да

да

26

Валентина Христова

инспектор

да

да

27

Румен Букреев

инспектор

да

да

28

Мариела Стаменкович

инспектор

да

да

29

Станка Никова

Младши експерт

да

да

30

Ивелина Ненчева

Младши експерт

да

да

31

Николина Иванова

Младши експерт

да

да

32

Ивелина Тодорова

Младши експерт

да

да

33

Весела Маринкова

Началник отдел

да

да

34

Ваня Николова

инспектор

да

да

35

Ивалина Стоянова

инспектор

да

да

36

Снежинка Димитрова

инспектор

да

да

37

Веска Величкова

инспектор

да

да

38

Ивелина Михова

инспектор

да

да

39

Маргарита Друмева

Старши експерт

да

да

40

Гергана Маринова

Старши инспектор

да

да

41

Петя Аврамова

Старши инспектор

да

да

42

Олга Тодорова

Старши експерт

да

да

43

Миглена Иванова

Младши експерт

да

да

44

Инж. Маргарита Станчева

Началник отдел

да

да

45

Инж. Христина Стефанова

Старши експерт

да

да

46

Петранка Атанасова

Старши експерт

да

да

47

Диян Добрев

Старши експерт

да

да

48

Веселинка Стефанова

Младши експерт

да

да

49

Надежда Стефанова

Главен специалист

да

да

50

Катя Димова

Главен специалист

да

да

51

Диана Александрова

Главен специалист

да

да

52

Тодор Тодоров

Главен специалист

да

да

Декларациите на служителите на Регионална здравна инспекция – Търговище, заемащи публични длъжности, са подадени пред органа по назначаване и достъп до тях се осъществява, съгласно Закона за достъп до обществена информация и Закона за защита на личните данни.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.