Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.01-31.01.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.01 до 31.01.2019 година


  1. Населени места с въведено режимно водоподаване:

        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Овчарово- получава вода през 6 дни по 24 часа

        район Омуртаг
-    с.  Красноселци - получава вода през 7 дни по 8 часа
-    с. Чернокапци – получава вода през 6 дни по 24 часа
-    с. Обител- получава вода през ден по 24 часа
-    с. Кестеняво-без водоподаване
-    с. Могилец-през 3 дни 4  дни получава вода
-    с. Веренци-  през 3 дни  4 дни има вода
-    с. Паничино- през 5 дни 2 дни има вода
-    с. Илийно- през 2 дни  2 дни има вода
-    с. Г. Църквище- през 5 дни 2 дни има вода
-    с. Г.село- през 5 дни 2 дни има вода

          район Антоново
-    с. Таймище- получава вода през 21 часа  по 3 часа
-    с. Коноп- получава вода през  20 часа по 4 часа
-    с. Любичево- през 2 дни  2 дни има вода
-    с. Поройно-без водоподаване

   2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 6 броя.
   3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 10 броя.
   4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  1 бр.
-    с. Острец, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-58 mg/

   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  0 бр.

   6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

   7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 0 бр.

   8. От тях не отговаря  на изискванията -  0 бр.

   9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
 10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.-31.01.2019 г. – 6 броя.
-   Ентероколит                              - 3
-   Ротавирусен гастроентерит  - 1
-   Хепатит                                       - 1
които няма причинна връзка с качествата на водата
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Акт        -  0 бр.
-   Предписаниe    -  0 бр.   

 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.