Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.02-28.02.2019 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.02 до 28.02.2019 година


    1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-  с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-  с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-  с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

        район Омуртаг
-  с. Г. Църквище- през 5 дни 2 дни има вода

        район Антоново
-  с. Таймище- получава вода през 21 часа  по 3 часа
-  с. Коноп- получава вода през  20 часа по 4 часа

       район Попово
-  с. Заветно-получава вода всеки ден по 10 часа
   2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 35 броя.
   3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 35 броя.
   4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  6 бр.
-  с. Преселец-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 7/100 KOE/ml.
-  с. Маково, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-54 mg/l.
-  с. Миладиновци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-124 mg/l.
-  с. Момино, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-60 mg/l.
-  с. Старчище-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 12/100 KOE/ml.
-  с. Черна вода-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 32/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 10/100 KOE/ml.
-  с. Великовци-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 30/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 12/100 KOE/ml.
   5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  5 бр.
   6. От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 2 бр.
-  с. Падарино- вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 2,6 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-  с. Стеврек-не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 10/100 KOE/ml.
   7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 5 бр.
   8. От тях не отговаря  на изискванията -  1 бр.
-  с. Гагово, „Голямата чешма”-не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-54 mg/l.
   9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 брой.
 10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
 11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.-28.02.2019 г. – 1 брой.
-  Ентероколит   - 1
който няма причинна връзка с качествата на водата
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-  Акт        -  2 бр.
-  Предписаниe    -  2 бр.                      

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.