Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.03-15.03.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.03 до 15.03.2020 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Маково- получава вода през ден
-    с. Драгановец- получава вода през ден
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода през два дни по 48 часа
-    с. Вардун- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Черковна- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Горна Кабда- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Александрово- получава вода през ден
-    с. Здравец-получава вода по 14 часа на ден

         район Омуртаг
-    с. Рътлина-получава вода по 24 часа през 96 часа
-    с. Горно Новково- получава вода по 24 часа през 96 часа
-    с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 72 часа
-    с. Красноселци-през 240 часа,  6 часа получава вода
-    с. Г. Църквище-през 480 часа, 24 часа получава вода
-    с. Могилец- през 288 часа,  6 часа получава вода
-    с. Козма Презвитер- през 168 часа,  12 часа получава вода
-    с. Кестеняво- без водоподаване
-    с. Обител- през 180 часа,  4 часа получава вода
-    с. Чернокапци- без водоподаване
-    с. Тъпчилещово-получава вода през ден
-    с. Камбурово- получава вода всеки ден по 12 часа

          район Антоново
-    с. Таймище- получава вода през 48 часа  по 3 часа
-    с. Коноп- получава вода през  24 часа по 6 часа
-    с. Черна вода- получава вода през ден
-    с. Стеврек- получава вода през ден
-    с. Черни бряг-недостиг по високите места

     2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 25 броя.
     3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 19 броя.
     4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  2 бр.
-    с. Пробуда, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-66 mg/l.
-    с. Поройно- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 20/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 2/100 KOE/ml.

    5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  7 бр.

    6.  От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 3 бр.
-   с. Гърчиново- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-51 mg/l.
-   с. Люблен- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-54 mg/l.
-   с. Алваново- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-62 mg/l.

    7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3  бр.

    8.  От тях не отговарят  на изискванията -  2 бр.
-   с. Веренци- чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-   с. Висок-чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

    9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.-15.03.2020 г. – 17 броя.
-   Ентероколит                  - 9
-   Ротавирусен гастроентерит         - 5
-   Хепатит                    - 3
    които няма причинна връзка с качествата на водата
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-    Акт        -  0 бр.
-    Предписаниe    -  3 бр.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.