Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 09.03.2020 г.-13.03.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 09.03.2020 - 13.03.2020 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    3 на Скарлатина;
•    1  на Ентероколит;
•    22 на Варицела;
•    1 на Ротавирусен гастроентерит;
•    1 на Вирусен хепатит

     Регистрирани остри респираторни заболявания за периода 09.03.20 г. – 15.03.20 г. – 28.
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 33 проверки.   
     Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.
    
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     През периода са извършени 68 проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека.
     За констатирани нарушения са направени 3 предписания, от които:
-    2 за спазване на дезинфекционен режим в детски заведения от общ. Търговище
-    1 за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност в салон за красота от общ. Търговище.
      Съставени са 2 акта, от които:
-     1 е за работа с дезинфекционен разтвор с ниска концентрация в детско заведение от общ. Търговище
-     1 за работа с нередовна ЛЗК във фризьорски салон от общ. Омуртаг.

     Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
     Извършени са общо 91 проверки:
   - Проверени са 56 обекта с обществено предназначение относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки и 12 лечебни заведения;
   - 23 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за продажба на алкохолни напитки на лица под 18 години.
     Не са констатирани нарушения.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой издадени заверени копия на Експертни решения - 1;
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 4;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 58;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК, гр. Търговище – 89;
    • Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ -150;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 150;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 87;   
    • Върнати МЕД от м.к. чл.98 – ТП на НОИ – 67;
    • Изпратени Експерти решения до работодатели – 35;
   
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
       Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.
         
     Участие в заседания на различни комисии и съвети, работни срещи:
          
     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
-   16 броя води по държавен здравен контрол;
-   16 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
-     3 броя козметични продукти
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.