Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 30.03.2020 г.-03.04.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 30.03 до 03.04.2020г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    3 на Варицела;
•    2 на Вирусен хепатит;
    Регистрирани са 28 остри респираторни заболявания за периода 30.03.20 г. – 05.04.20 г.
    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.

    Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 05.04.2020 г.
    Общо за областта – 752 лица. От тях с изтекла карантина – 401 лица.
     На 05.04.2020 г. - регистрирани 29 лица.

    По общини:
    • Община Търговище – 396 лица, от тях 203 с изтекла карантина/ 193- за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 135 лица, от тях 73 с изтекла карантина / 62 – за наблюдение;
    • Община Попово – 151 лица, от тях 83 с изтекла карантина / 68 за наблюдение;
    • Община Антоново –  45 лица, от тях с изтекла карантина 24 / 21 за наблюдение;
    • Община Опака – 25 лица, от тях с изтекла карантина 18 / 7 за наблюдение.

     Общо за наблюдение – 351 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 198 лица;
-    От РЗИ -153 лица.
    
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     В периода 31.03 - 03.04.2020 година във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги противоепидемиологични мерки са извършени общо 247 проверки в различни видове обществени обекти и предприятия на територията на област Търговище. По време на проверките са направени 69 предписания с превантивна цел на собственици на обектите за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, предотвратяване струпването на хора както вътре, така и отвън обектите.
     В хода на инспектирането на обектите се проследява за:
-   Провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена.
-   Подсигуряване на работниците и служителите с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства.
-   Дезинфекцията на подове и повърхности с биоцидни препарати разрешени от МЗ. Дезинфекцията обхваща освен подове и често докосваните повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори. За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване  –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство.
-   Спазване на необходимата дистанция на работните места и по време на междинните почивки.
-   Струпването на групи от хора вътре в обектите – по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум от 1,5 - 2 метра един от друг.
-   В пространството отвън пред обекта разстоянието между хората да е минимум   1,50 – 2.00 метра един от друг.
   Проверени са своевременно 4 сигнала, подадени на тел.112.
   Провеждат се консултации по телефон и на място в Инспекцията на заинтересовани граждани и лица, стопанисващи обекти с обществено предназначение.
   Всички проверки се извършват съвместно с органите на МВР без ограничение на времевия интервал в работно и извън работно време и почивни дни.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой Медицински Експертни досиета, изпратени до НЕЛК – 3 бр.;
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 6;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 33;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК, гр. Търговище – 69;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО -104;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 104;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 70;   
    • Върнати МЕД от м.к. чл.98 – РУСО – 58;
    • Обжалвани болнични листи от РУСО – издадени от ЛКК – 1;
       
    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 105 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 13 бр.
    • Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и специални рецептурни бланки от аптеки – 5 бр.

     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 15 броя води по ДЗК на вода в пункт на РЗИ;
- 1 брой козметични продукти по държавен здравен контрол.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.