Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 06.04.2020 г.-10.04.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 06.04 до 10.04.2020г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    4 на Варицела;
•    1 на Вирусен хепатит;
•    1 на ТБК.
    Регистрирани са 12 остри респираторни заболявания за периода 06.04.20 г. – 12.04.20 г.
    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
    Във връзка с  появилата се в някои медии непотвърдена информация за болен от COVID-19 в община  Попово, уведомяваме  ВИ, че  информацията е недостоверна.
    От „УМБАЛ-СВ. МАРИНА“ ЕАД – Варна, лаборатория Микробиология и Вирусология се получи резултат отрицателен / - отр. / от вирусологично изследване за COVID-19  на жена от с. Медовина със съмнение за заболяване.
    
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     В периода 06.03.- 10.04.2020 година във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги противоепидемични мерки са извършени общо 166 проверки в различни видове обществени обекти и предприятия на територията на област Търговище.
     По време на проверките са направени 92 предписания с превантивна цел на собственици на обектите за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, предотвратяване струпването на хора както вътре, така и отвън обектите.
     В хода на инспектирането на обектите се проследява за:
- Провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена.
- Подсигуряване на работниците и служителите с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства.
- Дезинфекцията на подове и повърхности с биоцидни препарати разрешени от МЗ. Дезинфекцията обхваща ли освен подове и често докосваните повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори. За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство.
- Спазване на необходимата дистанция на работните места и по време на междинните почивки.
- Струпването на групи от хора вътре в обектите – по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум от 1,5 - 2 метра един от друг.
- В пространството отвън пред обекта разстоянието между хората да е минимум   1,50 – 2.00 метра един от друг.
     Проверени са своевременно 2 сигнала, подадени на тел.112.
     Провеждат се консултации по телефон и на място в Инспекцията на заинтересовани граждани и лица, стопанисващи обекти с обществено предназначение.
     Отговори по жалби в писмен вид - 1 брой.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой Медицински Експертни досиета, изпратени до НЕЛК – 6 бр.;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 44;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК, гр. Търговище – 71;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО -101;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 101;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 71;   
    • Върнати МЕД от м.к. чл.98 – РУСО – 47;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 28;
       
    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 28 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 6 бр.
    • Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и специални рецептурни бланки от аптеки – 18 бр.

    Лабораторен контрол
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
-  15 броя води по ДЗК на вода в пункт на РЗИ;

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.