Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.04.2020 г.-16.04.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 13.04 до 16.04.2020г.

     Противоепидемична дейност:
     Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
     Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•    2 на Скарлатина;
•    1 на Ентероколит;
•    1 на ТБК.
      Регистрирани са 12 остри респираторни заболявания за периода 13.04.20 г. – 19.04.20 г.
      При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7 проверки.      

      Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
     Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 20.04.2020 г.

     Общо за областта – 992 лица. От тях с изтекла карантина – 855 лица.

     На 20.04.2020 г. - регистрирани 0 лица.

     По общини:

    • Община Търговище – 552 лица, от тях  с изтекла карантина 458 / 94 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 156 лица, от тях  с изтекла карантина 134 / 22 за наблюдение;
    • Община Попово – 197 лица, от тях  с изтекла карантина 182 / 15 за наблюдение;
    • Община Антоново –  56 лица, от тях с изтекла карантина 50 / 6 за наблюдение;
    • Община Опака – 31 лица, от тях с изтекла карантина 31 / 0 за наблюдение.

     Общо за наблюдение – 137 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 83 лица;
-    От РЗИ - 54 лица.
    
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     В периода 13.04. - 17.04.2020 г. във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги противоепидемични мерки са извършени общо 101 проверки в различни видове обществени обекти на територията на област Търговище.
     По време на проверките са направени 33 предписания с превантивна цел на собственици на обектите за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, лични предпазни средства, предотвратяване струпването на хора както вътре, така и извън обектите.
     В хода на инспектирането на обектите се проследява за:
-    Провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена;
-    Подсигуряване на работниците и служителите с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства;
-    Дезинфекцията на подове и повърхности с биоцидни препарати разрешени от МЗ. Дезинфекцията обхваща ли освен подове и често докосваните повърхности, в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори. За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство;
-    Струпването на групи от хора вътре в обектите – по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум от 1,5 - 2 метра един от друг;
-    В пространството отвън пред обекта разстоянието между хората да е минимум   1,50 – 2.00 метра един от друг;
-    Допускане в обектите само на клиенти носещи маски;
-    Задължително носене на маски от служителите в обектите;
-    Спазване на часовия „коридор” за граждани над 60 годишна възраст;
-    Пропусквателен режим на кооперативните пазари, чрез контролиран достъп на клиенти, маркировка за движение на пътникопотока, спазване на дистанция и вторично замърсяване на продуктите.
     Проверени са своевременно 2 сигнала, подадени на тел.112.
     Провеждат се консултации по телефон и на място в Инспекцията на заинтересовани граждани и лица, стопанисващи обекти с обществено предназначение.
     Всички проверки се извършват съвместно с органите на МВР без ограничение на времевия интервал в работно и извън работно време и почивни дни.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 2;
    • Брой Медицински Експертни досиета, изпратени до НЕЛК – 4;
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 2;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 41;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК, гр. Търговище – 43;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО -74;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 74;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 33;
       
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 20 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 1 бр.
    • Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и специални рецептурни бланки от аптеки – 2 бр.

     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
-   10 броя води по ДЗК на вода в пункт на РЗИ;                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.