Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 27.04.2020 г.-30.04.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 27.04 до 30.04.2020г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
   За отчетният период не са регистрирани остри заразни болести на територията на област Търговище.
   Регистрирани са 15 остри респираторни заболявания за периода 27.04.20г. 03.05.2020г.
       
   При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7 проверки.      

   Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
    Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 03.05.2020 г.

    Общо за областта – 1334 лица. От тях с изтекла карантина – 1022 лица.

    На 03.05.2020 г. - регистрирани 48 лица.

    По общини:

    • Община Търговище – 711 лица, от тях  с изтекла карантина 579 / 132 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 238 лица, от тях  с изтекла карантина 147 / 91 за наблюдение;
    • Община Попово – 259 лица, от тях  с изтекла карантина 204 / 55 за наблюдение;
    • Община Антоново –  79 лица, от тях с изтекла карантина 60 / 19 за наблюдение;
    • Община Опака – 47 лица, от тях с изтекла карантина 32 / 15 за наблюдение.

     Общо за наблюдение – 312 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 180 лица;
-    От РЗИ - 132 лица.


    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    В периода 27.04.-03.05.2020 година във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги  противоепидемични мерки са извършени общо 68 проверки в различни видове обществени обектина територията на област Търговище.
   За констатирани нарушения свързани са съставени 2 акта на фризьори, работещи без предпазни средства и със занижен режим на дезинфекция в условията на епидемично разпространение на COVID-19.
Направени са и 14 предписания на собственици на обекти за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, предотвратяване струпването на хора както вътре, така и отвън обектите.
    В хода на инспектирането на обектите се проследява за:
-Провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтърна персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена.
- Подсигуряване на работниците и служителите с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства.
- Дезинфекцията на подове и повърхности с биоцидни препарати разрешени от МЗ. Дезинфекцията обхваща ли освен подове и често докосваните повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, бутони на асансьори.За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство.
-Струпването на групи от хора вътре в обектите – по щандове и каси, като се проследява разстоянието между хората  да бъде минимум от 1,5-2 метра един от друг.
-В пространството отвън пред обекта разстоянието между хората да е минимум   1,50 – 2.00 метра един от друг.
-Допускане на клиенти в обектите на клиенти с маски, носене от служителите на маски.
-Спазване на часовия „коридор“ за хора над 60 годишна възраст.
-Пропусквателен режим на кооперативните пазари, чрез контролиран достъп на клиенти, маркировка за движение на пътникопотока, спазване на дистанция и вторично замърсяване на продуктите.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой Медицински Експертни досиета, изпратени до НЕЛК – 0;
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 14;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 82;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО - 2;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 2;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 27;
    • Върнати МЕД от м. к. чл.98 – РУСО – 48;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 0;
    • Обжалвани болнични листи от РУСО – издадени от ЛКК – 1.
       
    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

    Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 0 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 0 бр.
    •  Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 0 бр.
   
    Лабораторен контрол
    По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 14 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.