Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 04.05.2020 г.-08.05.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 04.05 до 08.05.2020г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•  1 потвърден случай на COVID-19
.
        Регистрирани са 16 остри респираторни заболявания за периода 04.05.20г. 10.05.2020г.
       
       При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7 проверки.      

         Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
    Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 10.05.2020 г.

    Общо за областта – 1681 лица. От тях с изтекла карантина – 1160 лица.

    До 10.05.2020 г. - регистрирани 54 лица.

    По общини:

    • Община Търговище – 898 лица, от тях  с изтекла карантина 631 / 267 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 316 лица, от тях  с изтекла карантина 192 / 124 за наблюдение;
    • Община Попово – 331 лица, от тях  с изтекла карантина 226 / 85 за наблюдение;
    • Община Антоново –  93 лица, от тях с изтекла карантина 72 / 21 за наблюдение;
    • Община Опака – 63 лица, от тях с изтекла карантина 39 / 24 за наблюдение.

    Общо за наблюдение – 521 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 385 лица;
-    От РЗИ – 136 лица.

    
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     В периода 04.05.-08.05.2020 година във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги  противоепидемични мерки съвместно с РУ на МВР са извършени общо 65 проверки на територията на област Търговище в различни видове обществени обекти, като с приоритет в отчетния период са заведения за хранене и развлечения, кафе-аперитиви и заведения за бързо хранене.
     За констатирани нарушения свързани с нарушаване на Заповед №124/13.03.2020г. и доп. и изм. със Заповед 250/05.05.2020г. са съставени 2 акта, от които 1 на физическо лице, клиент в кафе-аперитив, консумиращо напитки вътре в закритата част на обекта и на 1 на юридическо лице - собственик на заведение, отворил преди 06.05.2020г. Направено е 1 предписание за спиране експлоатацията на кафе-аперитив.
      Направени са и 27 предписания на собственици на заведения за хранене и развлечения за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, спазване на дистанция между посетителите в заведенията, поставяне на диспенсъри с дезинфекционни препарати за посетителите.
      В хода на инспектирането на обектите се проследява за:
-   Управителя/Собственика на заведението – да организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Всяка смяна от работещи да започва по възможност с измерване на температурата, проверка на общото им състояние, инструктаж.
-   Управителя/Собственика на заведението – даосигурява на работниците и служителите задължително дезинфектанти за ръце, на достъпно място, като те се използват след всяко обслужване и/или на 10-15 минути и лични предпазни средства – задължително маски или защитен шлем и препоръчително е използването на ръкавици. Работниците в кухните /готвачи, общ персонал/, барманите, сервитьорите задължително работят и обслужват клиентите с лични предпазни средства – маски или защитен шлем-задължителни и ръкавици-препоръчителни, които биха ги предпазили, за тях важат също честото почистване и дезинфекция на ръцете.
-   По възможност храната от кухнята от готвача да се издава на гише към сервитьора, така, че кухненския персонал да има минимален досег с обслужващия персонал.
-   Управителя/собственика да организира и следи за провеждането на стриктен дезинфекционен режим в обекта както и на всички общи пространства, и често докосвани повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, столове, маси и други.
-    Сервитьорите или друг обслужващ персонал след всеки клиент на лятната градина да почистват масата и столовете с дезинфекционен препарат и едва тогава да допускат сядането на следващия.      
-    Управителя/собственика на обекта да осигури достъп до обекта само след дезинфекция на клиентите и по възможност след преминаване през постелка напоена с разтвор за дезинфекция.
-    Поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места в обществените обекти и на работните места е задължително.
-    Клиенти видимо болни с явни симптоми (кихане, кашляне) да не се допускат в обектите.
-    Да не се допуска струпването на групи от хора – между столовете на две съседни маси да се спазва  разстоянието минимум от 1,5 метра един от друг/т.е. между два  съседностоящи стола към отделни маси/. На една маса може да сядат не повече от четирима клиенти които да стоят един срещу друг. Изключение правят семействата с деца, които могат да са цялото семейство. Масите да са ситуирани така, че да се осигурят 10 кв. метра на четири лица.
-   Да не се допуска разхождането на деца покрай масите с клиентите, както и  това на свободно движение на хора.
-    По възможност да се направи пропускателен режим в заведенията за хранене и развлечения например с резервации.
-    В пространството отвън пред обекта да не се допуска струпване на хора, като разстоянието между хората да е минимум  2.5 метра един от друг.
-    За кафе-аперитивите – по възможност да се сервира в еднократни чаши.
-    Цялата посуда след използване от клиентите да се накисва в отделна мивка пълна с препарат за дезинфекция. Биоцидния препарат задължително трябва да е разрешен от МЗ и да е в срок на годност.
-    Изчисляването на максималния брой маси, които могат да бъдат разположени в летните градини на заведенията и ресторантите стават след съгласуване и проверка от страна на РЗИ и /или ОДБХ.
-    Забранява се посещението на клиенти в закритите площи на обекта с изключение на санитарните възли.
-    В санитарните възли посещението на клиентите става по един с изключение на тези, които са с отделни помещения за жени и мъже.
-    В санитарните възли се осигуряват задължително топла вода и сапун. Почистването с дезинфекционни препарати се извършва на всеки час в т.ч. мивки, кранове и дръжки на врати.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой Медицински Експертни досиета, изпратени до НЕЛК – 0;
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 5;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 71;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО - 2;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 2;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 0;
    • Върнати МЕД от м. к. чл.98 – РУСО – 0;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 0;
    • Обжалвани болнични листи от РУСО – издадени от ЛКК – 0.
       
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
       Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 13 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 8 бр.
    •  Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 14 бр.

     Лабораторен контрол
       По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица
са направени изследвания на:
- 21 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
 - измерване на фактори на работна среда в 1 обект, като са извършени 12 измервания на микроклимат и 39 измервания на осветеност по искане на физически и юридически лица.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.