Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 11.05.2020 г.-15.05.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 11.05 до 15.05.2020г.

     Противоепидемична дейност:
     Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
     За отчетният период не са регистрирани остри заразни болести на територията на област Търговище.
     Регистрирани са 15 остри респираторни заболявания за периода 11.05.20г. - 17.05.2020г.
       
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 11 проверки.      

     Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
     Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 18.05.2020 г.

     Общо за областта – 2044 лица. От тях с изтекла карантина – 1468 лица.

     До 18.05.2020 г. - регистрирани 103 лица.

     По общини:

    • Община Търговище – 1084 лица, от тях  с изтекла карантина 794 / 290 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 394 лица, от тях  с изтекла карантина 260 / 134 за наблюдение;
    • Община Попово – 381 лица, от тях  с изтекла карантина 273 / 108 за наблюдение;
    • Община Антоново –  107 лица, от тях с изтекла карантина 91 / 16 за наблюдение;
    • Община Опака – 78 лица, от тях с изтекла карантина 50 / 28 за наблюдение.

     Общо за наблюдение – 576 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 413 лица;
-    От РЗИ – 163 лица.
 
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     В периода 09.05. – 15.05.2020 година във връзка с изпълнение на разпорежданията на Заповедите на министъра на здравеопазването за въвеждане и контрол на строги  противоепидемични мерки са извършени общо 106 проверки в различни видове обществени обекти на територията на област Търговище, като с приоритет в отчетния период са заведения за хранене и развлечения, кафе-аперитиви и заведения за бързо хранене.
     Направени са и 34 предписания на собственици на заведения за хранене и развлечения за строго спазване на дезинфекционния режим, набавяне на биоцидни препарати разрешени от МЗ, предпазни лични средства, спазване на дистанция между посетителите в заведенията, поставяне на диспенсъри с дезинфекционни препарати за посетителите.
     В хода на инспектирането на обектите се проследява за:
-    Управителя/Собственика на заведението – да организира провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и недопускането на служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания. Всяка смяна от работещи да започва по възможност с измерване на температурата, проверка на общото им състояние, инструктаж.
-    Управителя/Собственика на заведението –да осигурява на работниците и служителите задължително дезинфектанти за ръце, на достъпно място, като те се използват след всяко обслужване и/или на 10-15 минути и лични предпазни средства – задължително маски или защитен шлем и препоръчително е използването на ръкавици. Работниците в кухните /готвачи, общ персонал/, барманите, сервитьорите задължително работят и обслужват клиентите с лични предпазни средства – маски или защитен шлем-задължителни и ръкавици-препоръчителни, които биха ги предпазили, за тях важат също честото почистване и дезинфекция на ръцете.
-    По възможност храната от кухнята от готвача да се издава на гише към сервитьора, така, че кухненския персонал да има минимален досег с обслужващия персонал.
-    Управителя/собственика да организира и следи за провеждането на стриктен дезинфекционен режим в обекта както и на всички общи пространства, и често докосвани повърхности в това число и парапети, дръжки на врати, кранове на мивки, столове, маси и други.
-    Сервитьорите или друг обслужващ персонал след всеки клиент на лятната градина да почистват масата и столовете с дезинфекционен препарат и едва тогава да допускат сядането на следващия.      
-    Управителя/собственика на обекта да осигури достъп до обекта само след дезинфекция на клиентите и по възможност след преминаване през постелка напоена с разтвор за дезинфекция.
-    Поставянето на диспенсъри с дезинфектанти на алкохолна основа на видими места в обществените обекти и на работните места е задължително.
-    Да не се допуска струпването на групи от хора – между столовете на две съседни маси да се спазва  разстоянието минимум от 1,5 метра един от друг/т.е. между два  съседностоящи стола към отделни маси/. На една маса може да сядат не повече от четирима клиенти които да стоят един срещу друг. Изключение правят семействата с деца, които могат да са цялото семейство. Масите да са ситуирани така, че да се осигурят 10 кв. метра на четири лица.
-    Цялата посуда след използване от клиентите да се накисва в отделна мивка пълна с препарат за дезинфекция. Биоцидния препарат задължително трябва да е разрешен от МЗ и да е в срок на годност.
-    В санитарните възли се осигуряват задължително топла вода и сапун. Почистването с дезинфекционни препарати се извършва на всеки час в т.ч. мивки, кранове и дръжки на врати.
-    В пространството отвън пред всички видове обекти да не се допуска струпване на хора, като разстоянието между хората да е минимум  2.0 метра един от друг.
-    Подсигуряване на работниците и служителите във всички видове обекти с дезинфектанти за ръце и лични предпазни средства.
-    За обекти, в които има помощен инвентар за пазаруване –  дезинфекцирането на кошници и колички. За транспортните средства осигурена ли е дезинфекция след всеки един курс на превозното средство.
-    Допускане на клиенти в обектите от закрит тип с маски, носене от служителите на маски.
-    Засилени противоепидемични мерки на работещите във фризьорски салони.
-    Спазване на дезинфекционния режим в учебните коли.
-    Пътниците в транспортните средства да са с маски.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой Медицински Експертни досиета, изпратени до НЕЛК – 0;
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 0;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 78;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО - 0;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 0;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 9;
    • Върнати МЕД от м. к. чл.98 – РУСО – 148;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 45;
    • Обжалвани болнични листи от РУСО – издадени от ЛКК – 0.
       
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
       Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 33 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 6 бр.
    • Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 7 бр.
 
     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица
са направени изследвания на:
- 25 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол
- измерване на фактори на работна среда в 1 обект, като са извършени 24 измервания на микроклимат и 24 измервания на осветеност по искане на физически и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.