Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 18.05.2020 г.-22.05.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 18.05 до 22.05.2020г.

     Противоепидемична дейност:
     Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
     Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
     • 1  на Лаймска болест

      Регистрирани са 15 остри респираторни заболявания за периода 18.05.20г. - 25.05.2020г.
       
      При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 11 проверки.      

      Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
      Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 26.05.2020 г.

      Общо за областта – 2381 лица. От тях с изтекла карантина – 1914 лица.

      На 23, 24 и 25.05.2020 г. - регистрирани 149 лица.

      По общини:

    • Община Търговище – 1222 лица, от тях  с изтекла карантина 1033/ 189 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 468 лица, от тях  с изтекла карантина 358 / 110 за наблюдение;
    • Община Попово – 468 лица, от тях  с изтекла карантина 347 / 121 за наблюдение;
    • Община Антоново –  128 лица, от тях с изтекла карантина 106 / 22 за наблюдение;
    • Община Опака – 95 лица, от тях с изтекла карантина 70 / 25 за наблюдение.

     Общо за наблюдение – 467 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 369 лица;
-    От РЗИ – 98 лица.

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     По систематичен здравен контрол са извършени общо 130 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т.число и заведения за хранене и развлечения, кафе-аперитиви и заведения за бързо хранене на територията на област Търговище. От тях 52 проверки са по текущ контрол,  31 са проверките по чл.56  и 47 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на противоепидемичните мерки.
     За констатирани нарушения са направени 22 предписания, от които  21 предписания на собственици на заведения за хранене и развлечения и обекти с обществено предназначение за строго спазване на Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. в която са уредени противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват от собствениците на обектите и 1 на юридическо лице  за съхраняване лична здравна документация в обекта. Съставени за 3 акта на физически лица за не представена лична здравна документация.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой Медицински Експертни досиета, изпратени до НЕЛК – 9;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 55;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 111;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО - 1;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 1;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 1;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 33;
    .
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.
   
     Лабораторен контрол
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 11 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
- измерване на фактори на работна среда в 1 обект, като са извършени 6 измервания на микроклимат и 3 измервания на осветеност по искане на физически и юридически лица.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.