Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 26.05.2020 г.-29.05.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 26.05 до 29.05.2020г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище, включват:
•   2  на Ентероколит;
•   1 на Вирусен хепатит.

     Регистрирани са 10 остри респираторни заболявания за периода 25.05.20г. - 31.05.2020г.
       
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 10 проверки.      

      Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
      Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 01.06.2020 г.

      Общо за областта – 2570 лица. От тях с изтекла карантина – 2273 лица.

     На 30, 31.05 и 01.06.2020 г. - регистрирани 80 лица.

    По общини:
    • Община Търговище – 1294 лица, от тях  с изтекла карантина 1203/ 91 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 513 лица, от тях  с изтекла карантина 439 / 74 за наблюдение;
    • Община Попово – 521 лица, от тях  с изтекла карантина 428 / 93 за наблюдение;
    • Община Антоново –  138 лица, от тях с изтекла карантина 120 / 18 за наблюдение;
    • Община Опака – 104 лица, от тях с изтекла карантина 83 / 21 за наблюдение.

     Общо за наблюдение – 297 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 226 лица;
-    От РЗИ – 71 лица.

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     По систематичен здравен контрол са извършени общо 159 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 50 проверки са по текущ контрол,  38 са проверките по чл.56, 30 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възрасти  41 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
     За констатирани нарушения са направени 13 предписания, от които  10 предписания на собственици на обекти с обществено предназначение за строго спазване на Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. в която са уредени противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват от собствениците на обектите, 1 предписание до собственик на ведомствен водоизточник от общ. Попово за установяване на причините за влошеното качество на водата по микробиологични показатели от водоизточника и предприемане на мерки за постигане качеството на водата съответстваща на изискванията, 1 за осигуряване на вентилация в складово помещение в селскостопанска аптека от общ. Търговище и 1 за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност в студио за красота от общ. Търговище.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 10;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 68;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 127;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО - 42;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 42;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 8;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 33;    .
       
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.
   
     Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 11 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол;
- 1 брой храна по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
- измерване на фактори на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.

    Профилактика и промоция на здравето:
    За 2020 година темата на Световния ден без тютюн, определена от СЗО е „ Да говорим открито за последствията от тютюна!”.
Поради пандемията от COVID-19, свързана с необходимостта всички ние да пазим здравето на хората тази година РЗИ – Търговище си постави за цел да положи усилия към реализиране на ефективни превантивни дейности, насочени към младите хора чрез интернет пространството. Ще бъде предоставена онлайн анкета „Младите хора и бъдещето на зависимостта”.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.