Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 15.06.2020 г.-19.06.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 15.06 до 19.06.2020 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    3 на Ентероколит;
-    1 на Вирусен Хепатит;

    Регистрирани са 7 остри респираторни заболявания за периода 15.06.20 г. - 21.06.2020 г.
       
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 14 проверки.      

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен здравен контрол са извършени общо 167 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 62 проверки са по текущ контрол, 40 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра на здравеопазването, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
    За констатирани нарушения са направени 2 предписания до директори на детски заведения от общ. Омуртаг и общ. Попово за строго спазване на Заповед №РД-01-262/14.05.2020г. в която са уредени противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват от собствениците на обектите и указанията спуснати по т.II и за спазване на указанията и осъществяване на контрол за правилно и редовно приготвяне на дезинфекционни разтвори в детски градини.
    Съставен е 1 акт на отговорно лице в детска градина за правилно приготвяне на дезинфекционен разтвор съгласно указанията на производителя и особено в условията на ситуация на COVID-19.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 74 проверки:
  - Проверени са 42 обекта с обществено предназначение относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки и 6 лечебни заведения;
  - 23 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата  на алкохол на лица под 18 годишна възраст.
 
    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 2;
    • Брой медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 9;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 44;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 82;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО - 93;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 93;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 70;
    • Върнати МЕД от м.к.чл.98 – РУСО – 62;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 29;   
    • Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 3.
       
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 7 бр.;
   
     Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 21 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой козметичен продукт по държавен здравен контрол;
- 25 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
-1 брой храна по искане на физически и юридически лица;
- измерване на шум в околна среда  в 1 обект, като са извършени 8 измервания по искане на физически и юридически лица.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.