Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.06.2020 г.-26.06.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 22.06 до 26.06.2020 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:

-   3 на COVID-19;

    Регистрирани са 7 остри респираторни заболявания за периода 22.06.20 г. - 28.06.2020 г.
       
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 37 проверки.      

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен здравен контрол са извършени общо 246 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 32 проверки са по текущ контрол, 79 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
    За констатирани нарушения са направени 2 предписания:
-     1 до директор на детско заведение от общ. Омуртаг за строго спазване на Заповед №РД-01-353/22.06.2020г. в която са уредени противоепидемичните мерки, които трябва да се спазват от собствениците на обектите и указанията спуснати по т.II и за спазване на указанията и осъществяване на контрол за правилно и редовно приготвяне на дезинфекционни разтвори в детски градини;
-    1 за установяване причините за отклоненията по микробиологични показатели на питейната вода от населено място в общ. Търговище.
   Съставени са 3 акта:
-    1 на отговорно лице в детска градина за правилно приготвяне на дезинфекционен разтвор съгласно указанията на производителя и особено в условията на ситуация на COVID-19;
-     1 за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище;
-     1 за работа с нередовна лична здравна документация на фризьор от общ. Попово.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
   Извършени са общо 147 проверки:
   - Проверени са 84 обекта с обществено предназначение относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки и 12 лечебни заведения;
   - 51 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата  на алкохол на лица под 18 годишна възраст.
 
   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
  • Брой медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 9;
  • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 80;
  • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 73;
  • Заверени Експертни Решения до РУСО - 81;
  • Заверени Експертни решения до РДСП – 81;
  • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 49;
  • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 18;   
  • Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 6.
       
   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 19 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
  - измерване на имисионен шум в околна среда в 15 пункта като са извършени 90 измервания по държавен здравен контрол.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.