Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.07-15.07.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.07 до 15.07.2020 година


     1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
          район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всекиденполучававодапо 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Драгановец- получава вода всеки ден по 10 часа
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Вардун- получава вода през ден
-    с. Горна Кабда- получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Здравец-получава вода по 14 часа на ден
-    с. Александрово-24 часа има, 24 часа няма вода
-    с. Росина-получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Копрец-получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Преселец- получава всеки ден по 12 часа
-    с. Търновца-получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Черковна-получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Буйново-получава вода всеки ден по 16 часа
-    с. Пресяк-получава вода всеки ден по 16 часа
-    с. Овчарово- получава вода 24 часа през 48 часа

         район Омуртаг
-    с. Рътлина- 24 часа има, 96 часа няма
-    с. Горно Новково- 24 часа има, 96 часа няма
-    с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 96 часа
-    с. Красноселци-през 240часа,  2 часа получава вода
-    с. Г. Църквище-през 360 часа, 24 часа получава вода
-    с.М. Църквище-през 168 часа, 24 часа получава вода
-    с. Могилец- без водоподаване
-    с. Чернокапци-без водоподаване
-    с.Обител-получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Церовище-през 168 часа, 24 часа получават вода
-    с. Г. Козарево-получава вода през 240 часа по 4 часа

     район Антоново
-    с. Коноп-получава вода през 144часапо 4 часа
-    с. Черна вода-получава вода през 48 часа по 24 часа
-    с. Стеврек-получава вода през ден
-    с. Черни бряг-недостиг по високите места
-    с. Таймище-получава вода по 5 часа през 48 часа
-    с. Длъжка Поляна - получава вода по 4 часа през 72 часа
-    с. Китино - получава вода по 12 часа през 48 часа

      район Попово
-    с. Долна Кабда- получава вода 98 часа през 70 часа по високите места
-    с. Гърчиново – недостиг по високите места
-    с. Марчино – получава вода 120 часа през 48 часа
-    с. Глогинка – получава вода 5 часа през 19 часа
-    с. Паламарца- получава вода 17 часа през 7 часа
-    с. Конак – получава вода 24 часа през 168 часа
-    с. Тръстика – получава вода 48 часа през 120 часа

     2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -17 броя.
     3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 15 броя.
     4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 3бр.
-   с. Черни бряг, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-60,3mg/l.
-   с. Беломорци- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 30/100 KOE/ml., “Ешерихияколи“, пристойност и допускнапоказателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 12/100 KOE/ml.
-   с. Моравица- вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,21 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

    5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централноводоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг-3 бр.
-   От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 1бр.
-   с. Камбурово- не отговаря по показател “Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването53/100 KOE/ml., “Ешерихияколи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 30/100 KOE/ml., „Ентерококи“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 26/100 KOE/ml.,

-  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 4бр.
    От тях не отговарят на изискванията-  4бр.
    гр. Антоново–чешма„Политинскачешма”, не отговаря по показател „Колититър“, при стойност и допуск на показателя>30 mg/l, резултат от изпитването- 10 mg/l.
    гр. Антоново–чешма„Старата мелница“, не отговаря по показател „Колититър“, при стойност и допуск на показателя>30 mg/l, резултат от изпитването- 1 mg/l.
    кв. Еревиш – чешма, не отговаря по показател „Колититър“, при стойност и допуск на показателя>30 mg/l, резултат от изпитването- 10 mg/l.
    с. Крепча- чешма „Баш Бунар“, не отговаря по показател „Колититър“, при стойност и допуск на показателя>30 mg/l, резултат от изпитването- 20 mg/l.

-  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 броя.

   10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
   11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01-15.07.2020 г.–1брой.
-    Салмонела   - 1
който нямат причинна връзка с качествата на водата.
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписаниe    -  4бр.
-   Акт        -  1 бр.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.