Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.07.2020 г.-17.07.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 13.07 до 17.07.2020 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    2 на Варицела;
-    2 на Салмонелоза;
-    1 на Ротавирусен гастроентерит;
-    5 на COVID-19;

     Регистрирани са 6 остри респираторни заболявания за периода 13.07.20 г. - 19.07.2020 г.   
 
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 13 проверки.      

     Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.

     Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 20.07.2020 г.

     Общо за областта – 4044 лица. От тях с изтекла карантина – 3607 лица.

     На 20.07.2020 г. - регистрирани 60 лица.

     По общини:
    • Община Търговище – 1920 лица, от тях  с изтекла карантина 1757 / 163 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 970 лица, от тях  с изтекла карантина 808 / 162 за наблюдение;
    • Община Попово – 710 лица, от тях  с изтекла карантина 645 / 65 за наблюдение;
    • Община Антоново –  239 лица, от тях с изтекла карантина 212 / 27 за наблюдение;
    • Община Опака – 205 лица, от тях с изтекла карантина 185 / 20 за наблюдение.

     Общо за наблюдение – 437 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 275 лица;
-    От РЗИ - 162 лица.

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     По систематичен здравен контрол са извършени общо 96 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека, в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 38 проверки са по текущ контрол, а 34 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
    За констатирани нарушения са направени 6 предписания:
-   3 за спазване на Заповед №РД-01-402/15.07.2020г., в която са уредени противоепидемичните мерки;
-   2  по текущ контрол:
• 1 за информиране на населението за качеството на вода от местен водоизточник в община Попово;
• 1 е за установяване причините за отклоненията по микробиологични показатели на питейната вода от населени места в община Омуртаг.
    Съставен е 1 акт за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населени места от община Омуртаг.
    При извършване на насочен контрол съвместно със служители на РУ-Търговище, свързан с изпълнение на разпорежданията на Министъра на здравеопазването по Заповед РД-01-402/15.07.2020г. са съставени  6 акта на физически лица за непоставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и/или друго предпазно средство за лице на обслужващ персонал в търговски обекти и заведения или клиенти в магазини.

    Във връзка с изпълнение разпоредбите на чл.54, чл.56 от Закона за здравето:
    Извършени са общо 28 проверки:
   - Проверени са 20 обекта с обществено предназначение относно забраната за тютюнопушене на закрити обществени и работни места и детски площадки и 4 лечебни заведения;
   - 4 проверки  по чл. 54 от ЗЗ относно забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата  на алкохол на лица под 18 годишна възраст.
 
     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
     • Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 1;
     • Брой медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 8;
     • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 77;
     • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 100;
     • Заверени Експертни решения до ТП на НОИ – 80;
     • Заверени Експертни решения до РДСП – 80;
     • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 41;
     • Върнати МЕД от м.к. чл.98 – РУСО – 183;
     • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 42;   
           
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Дейности, свързани с контрола на аптеки, дрогерии и наркотични вещества:       
    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 10 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 2 бр.
    • Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 5 бр.

     Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 15 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол;
- 3 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя храни по искане на физически и юридически лица;
- измерване на емисионен шум в околна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.