+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ 2012 Г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ИЗВЪНБОЛНИЧНАТА И БОЛНИЧНАТА ПОМОЩ ОТНОСНО УПОТРЕБАТА НА АНТИВИРУСНИ ПРЕПАРАТИ ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМЕН СЕЗОН 2011 – 2012 Г.

Информацията е превод от сайта на Центъра за контрол на заболяванията в Атланта, САЩ.

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ

Може ли грипът да бъде излекуван?
Да. Съществуват лекарствени продукти, наричани „антивирусни препарати”, с които може да се лекуват грипните заболявания.

Какво представляват антивирусните препарати?
Антивирусните препарати представляват лекарства, издавани с рецепта (хапчета или прах за вдишване), които се борят срещу грипните вируси в тялото. Антивирусните препарати се различават от антибиотиците, които се борят срещу бактериални инфекции.

Какво трябва да правя ако мисля, че имам грип?
Ако се разболеете от грип антивирусните препарати представляват възможност за лечение. Прегледайте се при личния си лекар за повишен риск от заразяване (Вж. таблицата) и за идентифициране на грипните симптоми. Грипните симптоми включват висока температура, кашлица, болно гърло, течащ или запушен нос, болки в тялото, главоболие, втрисане, отпадналост и др. Вашият лекар може да Ви предпише антивирусни препарати за лечение на грипното заболяване.

Трябва ли въпреки това да си правя противогрипна ваксина?
Да. Антивирусните препарати не са заместител на противогрипната ваксина.Макар да не е 100% ефективна,противогрипната ваксина е първото и най-добро средство за предотвратяване на грип. Антивирусните препарати са втора отбранителна линия за лечение, ако се разболеете от грип.

Какви са ползите от антивирусните препарати?
Когато се използват за лечение, антивирусните препарати могат да отслабят симптомите и да съкратят продължителността на заболяването с 1-2 дни. Те също така могат да предотвратят усложнения, като например пневмония. За лица с повишен риск от заразяване лечението с антивирусни препарати означава по-леко протичане на грипа вместо сериозно заболяване, завършващо с престой в лечебно заведение.

Какви са възможните странични ефекти от антивирусните препарати?
При употребата на антивирусните препарати може да се наблюдават някои странични ефекти като гадене, повръщане, световъртеж, течащ или запушен нос, кашлица, диария, главоболие и някои поведенчески странични ефекти. Посочените странични ефекти не са обичайно явление.Вашият личен лекар може да Ви даде повече информация за тях.

Кога следва да бъдат приемани антивирусни препарати за лечение?
Изследванията показват, че антивирусните препарати действат най-добре за лечение, ако приемането им започне до 2 дни след разболяването. Употребата им по-късно също би могла да подпомогне лечението, особено ако пациентът е с повишен риск от усложнения или е сериозно болен от грип. Следвайте инструкциите за прием на тези лекарствени продукти.

Какви антивирусни препарати се препоръчват през този грипен сезон?
През сезон 2011-2012 Американската агенция по лекарствата и храните е одобрила два антивирусни препарата. Търговските им наименования са Tamiflu® (генерично наименование oseltamivir) иRelenza® (генерично наименование zanamivir). Tamiflu® е под формата на таблетки, а Relenza®e под формата на прах, който се вдишва.(Relenza® не може да се приема от лица с дихателни проблеми, като например астма или Хронична обструктивнабелодробна болест).

Колко дълго следва да се приемат антивирусните препарати?
Tamiflu® и Relenza® обикновено се предписват за 5 дни, въпреки че лицата, които са хоспитализирани с грип може да е необходимо да приемат медикамента за повече от 5 дни.

Могат ли деца и бременни жени да приемат антивирусни препарати?
Да.Деца и бременни жени могат да приемат антивирусни препарати.

Кой следва да приема антивирусни препарати?
Много е важно антивирусните препарати да бъдат използвани за лечение на лица, които вече са сериозно болни от грип (например такива, които са в болница) или такива, които са болни от грип и са застрашени от сериозни усложнения – поради възрастта им или защото са с повишен риск. Други лица също могат да се лекуват с антивирусни препарати по преценка на личния им лекар. По принцип лица, които не са с повишен риск и се разболеят от грип, не се нуждаят от антивирусни препарати. 

Списък с всички здравни и възрастови фактори, за които е известно, че могат да повишат риска от сериозни усложнения на грип:

• Астма
• Заболявания на кръвта (например сърповидно-клетъчна анемия)
• Хронични белодробни заболявания (например Хронична обструктивна белодробна болест)
• Ендокринни заболявания (например диабет)
• Сърдечно-съдови заболявания 
• Бъбречни заболявания
• Чернодробни заболявания
• Метаболитни заболявания (например наследствени метаболитни смущения)
• Патологично затлъстяване
• Неврологични заболявания
• Лица под 19-годишна възраст с дълготрайно лечение с аспирин
• Лица с отслабена имунна система поради болест или прием на лекарства (например ХИВ/СПИН, рак, хроничен прием на стероиди)

Други рискови групи:
• Възрастни над 65 години
• Деца под 2-годишна възраст
• Бременни и родилки до 2 седмици след раждането

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

Антивирусните препарати с действие срещу грипните вируси са важно допълнение към грипната ваксина за контрол над грипа.

• Антивирусните препарати срещу грип могат да се използват за лечение на грипа или за превенция на грипа.
• В Съединените американски щати през грипния сезон 2011 – 2012 г. Агенцията по лекарствата и храните (FDA) препоръчва за употреба два антивирусни препарата - oseltamivir(Tamiflu®)и zanamivir(Relenza®).
• Оseltamivir и zanamivir са антивирусни лекарствени продукти, известни като инхибитори наневраминидаза и действат срещу грипни вируси от тип А и от тип В.    
• Антивирусната резистентност срещу оseltamivir и zanamivir сред циркулиращите вируси понастоящем е ниска, но това може да се промени. Освен това антивирусна резистентност може да се прояви по време или след лечението на определени пациенти (например имуносупресирани).

Антивирусни препарати, препоръчвани за лечение и профилактика на грип

Антивирусен препарат Действие срещу Употреба Одобрено от FDA Препоръки да не се  употребява Странични ефекти
Oseltamivir (Tamiflu®) Грип тип A и тип B

Лечение 
Лица на 1 година и повече 
Няма Странични ефекти: Гадене, повръщане. Транзиторниневропси- хиатрични странични ефекти (самонараня-ване или делириум) главно установени при японски младежи и възрастни).  

Профилактика
Лица на 1 година и повече Няма 
Zanamivir (Relenza®) Грип тип A и тип B Лечение 7 години и повече Лица с хронични болести (астма, ХОББ
идр.) Алергични реакции: 
Орофаринге-ален или лицев оток (едем). 
Странични ефекти:диария, гадене, синузит, симптоми в носа, бронхит, кашлица, главоболие, световъртеж и инфекции на уши, нос и гърло.  
  Профилактика 7 години и повече Лица с хронични болести (астма, ХОББ
идр.) 


Препоръки за лечение с антивирусни препарати

• Клиничнитеданни показват, че ранното лечение сантивирусни препарати може да намали продължителността на фебрилитетаи симптомите на заболяването и да понижи риска от усложнения (например възпаление на средното ухо при малки деца, пневмония, дихателна недостатъчност и др.), както и да съкративремето на хоспитализацията. 

• Лечението с антивирусни препарати се препоръчва да започне колкото се може по-скоро за всеки пациент с потвърден или предполагаем грип, който:
- е хоспитализиран;
- има остро, усложнено или прогресиращо заболяване или
- е с повишен риск от усложнения на грипа.

• Лица с повишен риск от усложнения на грипа са:
- Деца под 2-годишна възраст;
- Възрастни над 65-годишна възраст;
- Лица с хронични белодробни (вкл. астма), сърдечно-съдови (с изкл. на високо кръвно налягане), бъбречни, чернодробни, хематологични (вкл. сърповидно-клетъчна болест), метаболитни заболявания (вкл. диабет) или неврологични заболявания (вкл. заболявания на главния и гръбначния мозък, периферната нервна система и мускулите, като например церебрална парализа, епилепсия, удар, умствена изостаналост[умерена до дълбока изостаналост в развитието], мускулна дистрофия или нараняване на гръбначния мозък);
- Лица симуносупресия, вкл. предизвикана от лекарствени продукти или ХИВ-инфекция;
- Жени, които са бременни или са непосредствено след раждане (2 седмици след раждането);
- Лица под 19-годишна възраст, които са получавали продължителна терапия с аспирин;
- Лица с патологично затлъстяване (т.е. индексът на телесната им маса е над 40) 
- Обитатели на домове за социални грижи и други институции за дълготрайно пребиваване.  

• Клиничната преценка на база на остротата и стадия на заболяването, възрастта, общото здравословно състояние, вероятността от грип и изминалото време от появата на симптомите, е важна при взимане на решение за прилагане в домашни условия на антивирусни препаратина пациенти с висок риск.  

• Лечението с антивирусни препарати трябва да започне възможно най-скоро, най-добре до 48 часа след появата на симптомите. Въпреки това лечението с антивирусни препарати може да бъде ефективно и при пациенти с остро, усложнено или прогресирало заболяване, както и при хоспитализирани пациенти, когато се приложи след 48 часа след появата на симптомите.

• Лечението не трябва да изчаква лабораторно потвърждение за наличието на грип. 

• Тъй като ваксината срещу грип включва само някои грипни щамове,  наличието на противогрипнаимунизация не изключва възможността за заразяване с грип при пациент с клинични симптоми и признаци, подобни на тези при грипа. 

• Лечението с антивирусни препарати също така може да се има предвидпри всеки здрав човек, който не е сповишен риск от усложнения, с потвърдена или предполагаема диагноза грип, ако може да започне до 48 часа след появата на заболяването.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.