Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 20.07.2020 г.-24.07.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 20.07 до 24.07.2020 г.

   Противоепидемична дейност:
   Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:

-    2 на COVID-19;
-    2 на Ентероколит;
-    1 на Вирусен Хепатит тип А.

    Регистрирани са 9 остри респираторни заболявания за периода 20.07.20 г. - 26.07.2020 г.   
 
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 13 проверки.      

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.

    Актуална информация за лицата, поставени под карантина в област Търговище до 27.07.2020 г.

    Общо за областта – 4146 лица. От тях с изтекла карантина – 3812 лица.

    На 27.07.2020 г. - регистрирани 46 лица.

    По общини:

    • Община Търговище – 1953 лица, от тях  с изтекла карантина 1840 / 113 за наблюдение;
    • Община Омуртаг – 1017 лица, от тях  с изтекла карантина 869 / 148 за наблюдение;
    • Община Попово – 722 лица, от тях  с изтекла карантина 672 / 50 за наблюдение;
    • Община Антоново –  243 лица, от тях с изтекла карантина 228 / 15 за наблюдение;
    • Община Опака – 211 лица, от тях с изтекла карантина 203 / 8 за наблюдение.

    Общо за наблюдение – 334 лица:
-    От общопрактикуващи лекари – 208 лица;
-    От РЗИ - 126 лица.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 174 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 56  проверки са по текущ контрол, 49 са проверките по чл.56, 16 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възрасти, 53 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
    За констатирани нарушения са направени 31 предписания:
- 15 за спазване на Заповед №РД-01-402/15.07.2020г., в която са уредени противоепидемичните мерки;
- 16 по текущ контрол:
    • 3 за информиране на населението за качеството на вода от местни водоизточници, намиращи се в населени места в община Омуртаг и община Попово, извършване на почистващи дейности на резервоарите им и обеззаразяването на водата;
    • 1 до директор на детско заведение от община Попово за спазване указанията на производителя при приготвяне на дезинфекционни разтвори и контрол при извършване на дезинфекционния режим;
    • 1 е до управител на басейн от община Попово за спиране експлоатацията на плувния басейн поради влошени микробиологични показатели на водата в басейна.
    • 11  до юридически лица за спазване на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места.
    Издадена е 1 Заповед от директора на РЗИ за потвърждаване на предписание за спиране на експлоатацията на басейн от общ. Попово поради влошени микробиологични показатели на водата в басейна.
    За констатирани нарушения през изтеклия период са съставени общо 21 акта:
-  16 акта по текущ контрол на физически лица в заведения за хранене и развлечения  от община Търговище за неспазване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места;
- 5 акта на физически лица във връзка с изпълнение на разпорежданията на Министъра на здравеопазването по Заповед РД-01-402/15.07.2020г. за непоставени  или неправилно поставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и/или друго предпазно средство за лице на обслужващ персонал в търговски обекти и заведения или клиенти в магазини

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 1;
    • Брой медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 5;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 67;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 94;
    • Заверени Експертни решения до ТП на НОИ – 112;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 112;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 88;
    • Върнати МЕД от м.к. чл.98 – РУСО – 32;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 38;   
    • Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 2 бр.
           
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 21 броя води по държавен здравен контрол и 3 броя по искане на физически и юридически лица;
- 6 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- измерване факторите на работната среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.