Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 27.07.2020 г.-31.07.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 27.07 до 31.07.2020 г.

    Противоепидемична дейност:
    Заболеваемостта в област Търговище е в рамките на нормалните за сезона стойности.
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    1 на ТБК;
-    1 на Сифилис;
-    2 на Ентероколит;
-    4 на COVID-19;

     Регистрирани са 6 остри респираторни заболявания за периода 27.07.20 г. - 02.08.2020 г.
       
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 5 проверки.      

     Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 121 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 35  проверки са по текущ контрол, 29 са проверките по чл.56, 24 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 33 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
     За констатирани нарушения са направени 2 предписания , като 1 е за спазване на Заповед №РД-01-402/15.07.2020г., в която са уредени противоепидемичните мерки и 1 за осъществяване на проучване за  установяване на причините за подаване на вода в населено място от общ. Търговище с влошени микробиологични показатели и последващото доказване на качествата и с лабораторен контрол. Издадена е 1 заповед на Директора на РЗИ за възстановяване експлоатацията на плувен басейн от общ. Попово.
     За констатирани нарушения през изтеклия период са съставени общо 27 акта. От които по текущ контрол са 3 акта – 1 на юридическо лице собственик на заведение за хранене и развлечения  от общ. Търговище за не спазване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, 1 акт е за подаване на вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели от населено място от общ. Търговище  и 1 акт е на  лице работещо във фризьорски салон с нередовна лична здравна документация. Останалите 24 акта са съставени на физически лицана обслужващ персонал в търговски обекти и заведения или клиенти в закрити обществени места във връзка с изпълнение на разпорежданията на Министъра на здравеопазването по Заповед РД-01-402/15.07.2020г., без поставени  или неправилно поставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и/или друго предпазно средство за лице.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 4;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 95;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 126;
    • Заверени Експертни Решения до РУСО - 98;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 98;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – РУСО – 77;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 26;   
   
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 11 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 3 броя козметични продукти по държавен здравен контрол;
- 1 брой смив от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица;
  -  измерване факторите на работна среда в  1 обект, като са извършени 48 измервания по искане на физически и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.