Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.07-31.07.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 15.07 до 31.07.2020 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Драгановец- получава вода по 10 часа през 38 часа
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Вардун- получава вода през ден
-    с. Горна Кабда- получава вода по 12 часа през 120 часа
-    с. Пресиян получава вода през ден
-    с. Здравец-получава вода по 12 часа на ден
-    с. Александрово-24 часа има, 24 часа няма вода
-    с. Росина-24 часа има, 72 часа няма вода
-    с. Копрец-получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Преселец- получава всеки ден по 12 часа
-    с. Търновца-получава вода всеки ден по 12 часа
-    с. Черковна-получава вода по 12 часа през 72 часа
-    с. Буйново-получава вода всеки ден по 16 часа
-    с. Пресяк-получава вода всеки ден по 16 часа
-    с. Овчарово- получава вода 24 часа през 144 часа
-    с. Съединение- получава вода 39 часа през 9 часа
-    с. Кралево- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Мировец- получава вода всеки ден по 6 часа

        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг- получава вода всеки ден по 9.30 часа
-    с. Рътлина-получава вода по 24 часа през 120 часа
-    с. Горно Новково- получава вода по 48 часа през 48 часа
-    с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 96 часа
-    с. Красноселци-през 350 часа, 2 часа получава вода
-    с. Г. Църквище- без водоподаване
-    с. Могилец- без водоподаване
-    с. Горно Козарево- през 350 часа,  2 часа получава вода
-    с. Врани кон- през 144 часа, 144 часа получава вода
-    с. Звездица- през 144 часа, 144 часа получава вода
-    с. Величка- през 48 часа, 120 часа получава вода
-    с. Падарино-през 48 часа, 72 часа получава вода
-    с. Долно Козарево-през 150 часа, 5 часа получава вода
-    с. Веренци- през 96 часа, 72 часа получава вода
-    с. Петрино-през 96 часа, 72 часа получава вода
-    с. Висок- през 96 часа, 72 часа получава вода
-    с. Г. Хубавка- получава вода по 24 часа през 72 часа
-    с. Д. Хубавка- получава вода по 24 часа през 72 часа
-    с. П. Хитово -получава вода по 24 часа през 72 часа
-    с. Обител- през 48 часа,  24 часа получава вода
-    с. Чернокапци- без водоподаване
-    с. Церовище- през 48 часа, 24 часа получава вода

          район Антоново
-    с. Коноп-получава вода през 144 часа по 4 часа
-    с. Черна вода-получава вода през 48 часа по 24 часа
-    с. Стеврек-получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Черни бряг-получава вода всеки ден по 10 часа
-    с. Таймище-получава вода през ден по 24 часа
-    с. Китино - получава вода през 144 часа по 4 часа
-    с. Орач- получава вода всеки ден по 10 часа
-    с. Кьосевци- получава вода през 48 часа по 12 часа

           район Попово
-    с. Долна Кабда- получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Гърчиново – недостиг по високите места
-    с. Крепча – получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Глогинка – получава вода всеки ден по 5 часа
-    с. Паламарца- получава вода всеки ден по 17 часа
-    с. Конак – получава вода 24 часа през 168 часа
-    с. Тръстика – получава вода 24 часа през 48 часа

     2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 25 броя.
     3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 22 броя.
     4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  2 бр.

-   с. Кошничари- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 26/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.
-   с. Преселец- вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор 6,1 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.

    5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  4 бр.

    6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 1 бр.
-   с. Голямо Ново, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-54 mg/l.

    7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 4 бр.

    8. От тях не отговаря  на изискванията -  4 бр.
-   с. Долец- чешма до казаните, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-   с. Висок- чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.
-   с. Веренци- чешма до джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
-   с. Горско село- чешма срещу кметство, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

    9.  Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 брой.
  10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.-31.07.2020 г. – 7 броя.
-   Ентероколит      - 4
-   Салмонелоза   - 1
-   Хепатит               - 1
-   Ротавирусен гастроентерит   - 1
които няма причинна връзка с качествата на водата
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Акт        -  1 бр.
-   Предписаниe    -  2 бр.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.