Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 21.09.2020 г.-25.09.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 21.09 до 25.09.2020 г.

     Противоепидемична дейност:
     Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    60 на COVID-19;
-    1 на Варицела;
-    1 на Вирусен хепатит;
-    1 на Салмонелоза;

      Регистрирани са  12 остри респираторни заболявания за периода 21.09.20 г. - 27.09.2020 г.
        
      При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 22 проверки.       

      Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
      Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
      По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 193 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 70 проверки са по текущ контрол, 59 са проверките по чл.56, 19 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 45 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
      За констатирани нарушения през изтеклия период е съставен 1 акт на физическо лице, работещо с нередовна лична здравна документация в заведение за бързо хранене от общ. Търговище.

      РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
     • Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 2;
     • Брой медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 4;
     • Брой МЕД получени от НЕЛК – 1;
     • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 78;
     • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 82;
     • Заверени Експертни Решения до РУСО - 95;
     • Заверени Експертни решения до РДСП – 95;
     • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 23;   
    
      Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
      Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 7 бр.;
     • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 1 бр.
           
     Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 6 броя води по държавен здравен контрол и 5 броя по искане на физически и юридически лица;
- 5 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;

     Профилактика и промоция на здравето:
     През периода се проведено обучение на медицинските специалисти от здравните кабинета на училища и детски градини от община Търговище, по теми свързани с: „COVID – 19”, „Ракът на маточната шийка”, „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести”. Бяха запознати с „Анализ на здравословното състояние на децата и учениците от област Търговище за 2019г.”
     На 25.09.2020г. съвместно с учениците от третите класове при II СУ се проведе Европейски ден на спорта.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.