Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 28.09.2020 г.-02.10.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 28.09 до 02.10.2020 г.

      Противоепидемична дейност:
      Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    62 на COVID-19;
-    1 на Варицела;
-    1 на Сифилис.

       Регистрирани са 11 остри респираторни заболявания за периода 28.09.20 г. - 04.10.2020 г.    
       При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 14 проверки.       

      Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.

      Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
      По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 157 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 45  проверки са по текущ контрол, 51 са проверките по чл.56, 19 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 42 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
     За констатирани нарушения през изтеклия период са направени 3 предписания, от които:
-    2 на Директор на училище за осигуряване на дезинфектант за ръце с издадено разрешение от МЗ;
-    1 до ръководител експлоатационен район от В и К за провеждане на проучване и установяване на причините за подаване на питейна вода с отклонения по микробиологични показатели в населени места от община Антоново.
     Съставени са 4 акта:
- 1 за подаване на вода до крайния потребител с лоши микробиологични показатели в населено място от община Антоново;
- 3 на физически лица, клиенти или работещи в закрити обществени места във връзка с изпълнение на разпорежданията на Министъра на здравеопазването по Заповед РД-01-487/31.08.2020 г. за непоставени или неправилно поставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и /или друго предпазно средство за лице.

      РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 1;
    • Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 3;
    • Брой МЕД, изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 91;
    • Брой МЕД, получени от ТЕЛК – 50;
    • Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 43;
    • Заверени Експертни Решения до РДСП – 43;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 80;
    • Върнати МЕД от медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 1;
    • Изпратени ЕР до работодатели – 47;
           
       Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
       Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

      Дейност по аптеки, отчети на зелени рецепти и специални формуляри:
     Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 22 бр.

      Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
    - 8 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
    - 4 броя козметични продукти по държавен здравен контрол.
Измерване факторите на работна среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.

    


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.