Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 05.10.2020 г.-09.10.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 05.10 до 09.10.2020 г.

     Противоепидемична дейност:
     Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    83 на COVID-19;

     Регистрирани са  12 остри респираторни заболявания за периода 05.10.20 г. - 11.10.2020 г.
     При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 16 проверки.      
     Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
   
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 221 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 70 проверки са по текущ контрол, 66 са проверките по чл.56, 16 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 69 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
     За констатирани нарушения през изтеклия период са направени 4 предписания, от които 1 са на Директор на училище за осигуряване на течаща пред столовата,  1 до ръководител експлоатационен район от ВиК за провеждане на проучване и установяване на причините за подаване на питейна вода с отклонения по микробиологични показатели в населени места от общ. Попово, 1 до Кмета на населено място от общ. Попово за информиране на населението за влошеното качество на водата от местна чешма и 1 до Директор на театър от общ. Търговище за осигуряване на дезинфектант за ръце разрешен от МЗ. Съставени са 6 акта, от които 1 за подаване на вода до крайния потребител с лоши микробиологични показатели в населено място от общ. Попово, 4 акта на физически лица, клиенти или работещи в закрити обществени места са във връзка с изпълнение на разпорежданията на Министъра на здравеопазването по Заповед РД-01-548/30.09.2020г. за не поставени  или неправилно поставени защитни маски за лице за еднократна или многократна употреба и/или друго предпазно средство за лице на клиенти в търговски обекти и 1 на юридическо лице за не осъществяване на контрол за спазване на противоепидемичните мерки от персонала.

      РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
     • Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 1;
     • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 70;
     • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 55;
     • Заверени Експертни Решения до РУСО - 89;
     • Заверени Експертни решения до РДСП – 89;
     • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 19;   
    
     Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
     Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 бр.

     • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 44 бр.;
     • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 15 бр.
     • Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 8 бр.

      Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 13 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол;


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.