Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.10-15.10.2020 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в
 област Търговище
за периода 01.10 до 15.10.2020 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Драгановец- получава вода по 3 часа през 21 часа
-    с. Пробуда- получава вода през ден
-    с. Алваново- получава вода през ден
-    с. Голямо Ново- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Вардун- получава вода по 5 часа на ден
-    с. Горна Кабда- няма водоподаване
-    с. Пресиян- получава вода през ден
-    с. Здравец-получава вода по 12 часа на ден
-    с. Александрово-24 часа има, 24 часа няма вода
-    с. Росина-24 часа има, 120 часа няма вода
-    с. Копрец-получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Преселец- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Търновца-получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Черковна-получава вода по 5 часа през 43 часа
-    с. Буйново-получава вода всеки ден по 6 часа
-    с. Пресяк-получава вода всеки ден по 6 часа
-    с. Овчарово- получава вода 24 часа през 240 часа
-    с. Кралево- получава вода по 24 часа през 48
-    с. Мировец- получава вода всеки ден по 8 часа
-    с. Дългач-получава вода през ден
-    с. Певец- получава вода през ден
-    с. Кошничари- получава вода по 6 часа през 72 часа
-    с. Г. Соколово- нарушено водоподаване

          район Омуртаг
-    гр. Омуртаг- получава вода през ден по 4 часа
-    с. Рътлина-получава вода по 24 часа през 144 часа
-    с. Горно Новково- без водоподаване
-    с. Плъстина- получава вода по 24 часа през 144 часа
-    с. Красноселци-през 720 часа, 2 часа получава вода
-    с. Г. Църквище- без водоподаване
-    с. Могилец- 48 часа има, 48 часа няма вода
-    с. Горно Козарево- получава вода по 12 часа на ден
-    с. Врани кон- през 24 часа, 12 часа получава вода
-    с. Звездица- през 24 часа, 12 часа получава вода
-    с. Падарино- през 48 часа, 48 часа получава вода
-    с. Долно Козарево- през 24 часа, 48 часа получава вода
-    с. Веренци- през 72 часа, 96 часа получава вода
-    с. Петрино-през 360 часа, 48 часа получава вода
-    с. Висок- през 360 часа, 48 часа получава вода
-    с. Г. Хубавка- получава вода по 12 часа през 120 часа
-    с. Д. Хубавка- получава вода по 12 часа през 120 часа
-    с. П. Хитово - получава вода по 12 часа през 120 часа
-    с. Обител- през 120 часа,  48 часа получава вода
-    с. Чернокапци- без водоподаване
-    с. Церовище- през 144 часа, 24 часа получава вода
-    с. Веселец- през 600 часа,  24 часа получава вода
-    с. Беломорци- получава вода по 48 часа през 48 часа
-    с. Кестеняво- през 24 часа, 48 часа получава вода
-    с. Българаново- получава вода по 72 часа през 72 часа
-    с. Камбурово- получава всеки ден по 12 часа
-    с. Паничино- през 120 часа,  48 часа получава вода
-    с. Великденче- през 120 часа, 48 часа получава вода
-    с. Змейно- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Птичево- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Илийно-24 часа има, 24 часа няма вода
-    с. Козма Презвитер-през 224 часа, 48 часа получава вода
-    с. Тъпчилещово- получава вода през ден по 24 ч.
-    с. Горско село- през 48 часа, 24 часа получава вода
-    с. Първан- през 120 часа,  48 часа получава вода

          район Антоново
-    с. Коноп-получава вода през 144 часа по 4 часа
-    с. Черна вода-получава вода през 48 часа по 24 часа
-    с. Стеврек-получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Черни бряг-получава вода всеки ден по 10 часа
-    с. Таймище-получава вода през ден по 24 часа
-    с. Китино - получава вода през 144 часа по 12 часа
-    с. Стара речка- получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Орач- получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Кьосевци- получава вода през 48 часа по 12 часа
-    с. Старчище-всеки ден по 12 часа получава вода
-    с. Малоградец- през 72 часа, 24 часа получава вода
-    с. Капище- през 144 часа, 24 часа получава вода
-    с. Пчелно- през 144 часа, 24 часа получава вода
-    с. Стойново- през 144 часа, 24 часа получава вода

           район Попово
-    с. Долна Кабда- получава вода всеки ден по 4 часа
-    с. Заветно-24 часа има, 72 часа няма вода
-    с. Глогинка – получава вода всеки ден по 5 часа
-    с. Паламарца- получава вода всеки ден по 17 часа
-    с. Конак – получава вода 24 часа през 168 часа по високите места
-    с. Марчино- всеки ден по 12 часа получава вода

     2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 16 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 12 броя.

     4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели -  5 бр.
-    с. Гърчиново- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и    допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването  38/100 KOE/ml; “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.; „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-57 mg/l.
-    с. Люблен, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-58 mg/l.
-    с. Пробуда, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-68 mg/l.
-    с. Алваново, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-69 mg/l.
-    с. Буховци, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-70 mg/l.

     5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг -  4 бр.

     6. От тях не отговарят  на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели – 0 бр.

     7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.

     8. От тях не отговарят  на изискванията -  2 бр.
-    с. Паламарца- „Голямата чешма”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.
-   кв. Еревиш-„Еревишка чешма”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.

     9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.

   10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
   11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.-15.10.2020 г. –  0 броя.
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването-0 бр.
-    Предписаниe           -  3 бр.
-    Акт                               -  1 бр.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.