Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 09.11.2020 г.-13.11.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 09.11 до 13.11.2020 г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    165 на COVID-19
-    7 на Варицела;
    Регистрирани са  66 остри респираторни заболявания за периода 09.11.20 г. - 15.11.2020 г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7 проверки.      
    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на  COVID-19 на телефон 0601/6-40-01 - Дирекция Надзор на заразните болести.
    
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 335 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 89 проверки са по текущ контрол, 74 са проверките по чл.56, 37 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 135 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.             За констатирани нарушения са направени 5 предписания, от които 1 на ръководител район за установяване на причините за подаване на питейна вода с отклонения по микробиологични показатели в населено място от общ. Попово, 1 до кмет от общ. Попово за допълнително обеззаразяване на водата от местен водоизточник, 1 до директор на ДГ от общ. Търговище за обезопасяване на отоплителен уред, 1 до управител на магазин от общ. Попово за незабавно спиране реализацията на антибактериален спрей без разрешение от МЗ и 1 до юридическо лице, собственик на кафе-бар от общ.Попово за недопускане на тютюнопушене в закрити обществени места .
    Съставени са и 3 акта, от които 1 акт за обслужване на клиенти с нередовна лична здравна документация на продавач в хранителен магазин  от общ. Търговище, 1 акт на физическо лице за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места  и 1 акт по Заповед РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването на физическо лице, работещо като персонал в търговски обект от  общ. Търговище, без поставена защитна маска за лице и/или друго средство покриващо носа и устата.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
   • Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 3;
   • Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 9;
   • Брой МЕД  получени от НЕЛК – 6;
   • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 49;
   • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 58;
   • Заверени Експертни Решения до РУСО - 55;
   • Заверени Експертни решения до РДСП – 55;
            
    
    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7 бр.

    • Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 36 бр.;
    • Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 5/ бр.
    • Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 15 бр.

     Лабораторен контрол:
     По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 18 броя води по държавен здравен контрол и 3 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 1 брой храни по искане на физически и юридически лица.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.