Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 16.11.2020 г.-20.11.2020 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 16.11 до 20.11.2020 г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    130на COVID-19
-    8 на Варицела;

     Регистрирани са 78остри респираторни заболявания за периода 16.11.20г. - 22.11.2020г.

    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7проверки.       

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.
    
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 348 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 105 проверки са по текущ контрол, 70 са проверките по чл.56, 40 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 133 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки. За констатирани нарушения е направено 1 предписание до собственик на студио за маникюр от общ. Търговище за спиране на реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност.
    Съставени са и  8 акта, от които 1 акт за обслужване на клиенти с нередовна лична здравна документация от маникюрист в салон за маникюр от общ. Търговище, 6 акта на физически лица за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места (питейни заведения) от общ.Търговище  и 1 акт по Заповед РД-01-609/21.10.2020г. на Министъра на здравеопазването на физическо лице, работещо като обслужващ персонал в заведение от  общ. Търговище, с неправилно поставена защитни маска за лице и/или друго средство покриващо носа и устата.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
   •Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 3;
   • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–50;
   • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 34;
   •Заверени Експертни Решения до РУСО -95;
   • Заверени Експертни решения до РДСП – 95;
   •Изпратени Експертни Решения до работодатели – 36 бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.


   Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лицаса направени изследвания на:
   - 26 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
   - 4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
   - 5 броя смивове от работни/контактни повърхности по искане на физически и юридически лица                                                                                      

    Профилактика и промоция на здравето:
    На територията на Област Търговище бе проведено Национално проучване на факторите на риска за здравето сред населението в Република България. Проучването е част от Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. В изследването са включени четири основни рискови фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска физическа активност и злоупотреба с алкохол.
В представителната извадка бяха включени деца от ОДЗ „Слънце“ гр. Попово, ученици от ОУ „Пайсий Хиляндарски“ с. Надарево и I СУ „Св.Св. Седмочисленици“ гр. Търговище. На случаен принцип се включиха 58 лица на възраст над 20г. от с. Висок, с. Светлен, с. Макариополоско, гр. Омуртаг и гр. Търговище.
    Обхванати по пол лица са 34 мъже и 41 жени. Възрастовите групи са както следва: 1-6г. – 5 лица; 7-9г. – 3 лица, 10-19г. – 9 лица и 58 лица над 20г.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.