Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

ПРОМЯНА В ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА ЗДРАВНА КНИЖКА

Във връзка с промяната на Наредба №15/27.06.2006г. на МЗ за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони, публикувана в ДВ бр.82 от 26.10.2012 год. правим следните уточнения:
– Изменението влезе в сила от деня на обнародване, т.е. от 26.10.2012 год.. Следователно от тази дата  лицата, обект на наредбата трябва да предприемат действия за привеждане на личните си здравни книжки, съобразно новите изисквания, като извършат всички необходими периодични прегледи и изследвания, въведени с изменението. 
– За лицата, работещи в детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца; в специализираните институции за възрастни; във водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците и в предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни периодичните прегледи и изследвания са както следва: веднъж годишно: преглед от ОПЛ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване; изследвания за чревни хелминти и протозои; бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремно-тифно носителство и провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту.
– За лицата, работещи в бръснарските, фризьорските и козметичните салони периодичните прегледи включват веднъж годишно преглед от ОПЛ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване и провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту. 
– Кабинетът по белодробни болести на ДКЦ „Св. Иван Рилски”  има готовност за извършване на туберкулинов тест на Манту в следните дни: понеделник от 08.00 до 12.00 часа; вторник от 15.00 до 17.00 часа и петък от 12.00 до 14.00 часа.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.