Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 08.02.2021 г.-12.02.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 08.02 до 12.02.2021г.


   Противоепидемична дейност:
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    15на COVID-19;
-    1 на Салмонелоза.

Регистрирани са 34остри респираторни заболявания за периода 08.02. - 14.02.2021г.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 57проверки.       

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.
    
   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 320 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 90 проверки са по текущ контрол,91 са проверките по чл.56, 25 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 114 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
   За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 4 предписания, от които:
-2 до Кметове на населени места от община Омуртаг за информиране на населението за влошеното качество на водата по микробиологични показатели от местни чешми;
- 1 до технически ръководител от община Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошените качества на питейната вода до крана на крайния потребител в населено място от община Търговище;
- 1 във връзка със спазване на Заповедите на министъра на здравеопазването за спазване на хигиенен и дезинфекционен режим във фризьорски салон от община Търговище.
     Съставени са 5 акта:
       - 1 за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от община Търговище;
       - 1 на фризьор от община Търговище, работещ с нередовна лична здравна документация;
       - 3 на лица, обслужващи клиенти без защитни маски за лице – във фризьорски салон и заведения за бързо обслужване от община Търговище и община Попово.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
    • Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 1;
    • Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 9;
    • Брой МЕД получени от НЕЛК – 1;
    • Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–64;
    • Брой МЕД получени от ТЕЛК – 59;
    • Заверени Експертни решения до ТП на НОИ – 9;
    • Заверени Експертни решения до РДСП – 9;
    • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 31;
    • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 21;
    
    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване, Медико – Статистическа и икономическа информация:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

    Дейност по аптеки, отчети на зелени рецепти и специални формуляри:
    Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 16 бр.

    Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 14 броя води по държавен здравен контрол и 2 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.
- измерване на факторите на работната среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.