+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 01.03.2021 г.- 05.03.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 01.03 до 05.03.2021г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода 01.03.21г. – 07.03.2021г., на територията на област Търговище включват:

-    26 на COVID-19;

Регистрирани са и 28 остри респираторни заболявания.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 38проверки.      

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 167 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 43 проверки са по текущ контрол, 37 са проверките по чл.56, 28 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 59 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки. За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 4 предписания като 2 от тях са до технически ръководител от ЕР-Омуртаг за установяване на причините за подаване на вода с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Омуртаг, 1 е за частичен ремонт на водно промиване в учебно заведение и 1 до Кмета на населено място от общ. Омуртаг за допълнително обеззаразяване на водата от местен водоизточник. Съставени са 11 акта като 3 от тях са за подаване на вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребителв населени места от общ. Омуртаг, 3 акта на физически лица –клиенти в заведения от общ. Търговище за нарушаване на пълната забрана за тютюнопушене в закрити обществени места, 4 са на обслужващ персонал от заведения за хранене и развлечения от общ. Търговище и общ. Попово за обслужване на клиенти без поставена защитна маска за лице и 1 е на обслужващ персонал в кафе-аперитив за работа без лична здравна документация.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 3;
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 5;
• Брой МЕД получени от НЕЛК – 1;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–64;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 56;
• Заверени Експертни Решения до РУСО -43;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 43;
•Изпратени Експертни Решения до работодатели – 19бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

• Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 11 бр.;
• Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 2/бр.
• Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 8 бр.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 9 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.