+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 08.03.2021 г.-12.03.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 08.03 до 12.03.2021г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода 08.03.21г. – 14.03.2021г., на територията на област Търговище включват:
-    59на COVID-19;

Регистрирани са и 28 остри респираторни заболявания.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 39проверки.      

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
     По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 195 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 47 проверки са по текущ контрол, 38 по чл.56, 28 по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 82 проверки в различни видове обществени обекти относно Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки. За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 4 предписания, като:
- 1 от тях е до технически ръководител от ЕР-Попово за установяване на причините за подаване на вода с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Попово;
- 2 са до директори на детски заведения от общ. Търговище и общ. Антоново за спазване на дезинфекционен режим и правилно приготвяне на дезинфекционни разтвори  и
- 1 до кмета на населено място от общ. Омуртаг за допълнително обеззаразяване на водата от местен водоизточник и уведомяване на населението за влошеното качество.
   Съставени са 5 акта, от които:
- 1 за подаване на вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от общ. Омуртаг;
- 4 за нарушаване на противоепидемичните мерки, като: 2 са на фризьори от  общ. Търговище, обслужващи клиенти без защитни маски за лице; 1  на обслужващ персонал от заведение за хранене и развлечение от общ. Търговище за обслужване на клиенти без поставена защитна маска за лице и 1 е на юридическо лице за не осъществяване на контрол по спазване на противоепидемичните мерки разпоредени със Заповед на министъра на здравеопазването.

  РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 1;
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 3;
• Брой МЕД получени от НЕЛК – 7;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–83;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 62;
• Заверени Експертни Решения до РУСО -72;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 72;
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 30бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

• Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 20 бр.;
• Предоставени специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества – 5 бр.
• Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 4/бр.
• Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 10 бр.


    Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и по искане на физически и юридически лицаса направени изследвания на:
- 14 броя води по държавен здравен контрол;
- 5 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.