+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 15.03.2021 г.-19.03.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 15.03 до 19.03.2021г.

   Противоепидемична дейност:
Острите заразни болести, регистрирани в периода 15.03.21г. – 21.03.2021г., на територията на област Търговище са 115.

Регистрирани са и 35 остри респираторни заболявания.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 32проверки.      

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 233 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 60 проверки са по текущ контрол, 50 са проверките по чл.56, 26 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 97 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
   За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 4 предписания като:
- 1 до технически ръководител от ЕР-Търговище за установяване на причините за подаване на вода с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище;
- 2 за незабавно спиране от реализация на козметични продукти с изтекъл срок на годност в салон за красота и магазин за козметика от общ. Омуртаг;
- 1 до директор на учебно заведение от общ. Омуртаг за осигуряване на водно промиване. Съставени са 2 акта, от които:
- 1 за подаване на вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от общ. Търговище;
- 1 на фризьор от  общ. Търговище, обслужващ клиент без защитна маска за лице.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 2;
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 4;
• Брой МЕД получени от НЕЛК – 1;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–90;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 87;
• Заверени Експертни Решения до РУСО -30;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 30;
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 27бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

• Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 4 бр.;
• Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 1/бр.

   Лабораторен контрол:
  По Държавен здравен контрол са направени изследвания на 15 броя води.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.