+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 22.03.2021 г.-26.03.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 22.03 до 26.03.2021г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    182 на COVID-19;
-    1 на Е.coli.

    Регистрирани са  37 остри респираторни заболявания за периода 22.03. - 28.03.2021 г.
    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 135 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 32 проверки са по текущ контрол, 22 са проверките по чл.56, 18 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 63 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
    За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 1 предписание до кмет от община Попово за допълнително обеззаразяване на водата от местна чешма и уведомяване на населението за влошеното и качество.
    Връчени са 3 акта:
- 1 на клиент без поставена защитна маска за лице в магазин от община Попово;
- 2 акта са съставени при извършена съвместна насочена проверка с МВР във връзка с подаден сигнал. Санкционирани са 2 юридически лица, собственици на заведения за хранене и развлечения от община Търговище, нарушаващи Заповедта на министъра на здравеопазването по отношение на посещението в обектите след посочените часове в ограниченото работно време на заведенията.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 10;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–67;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 67;
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ -27;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 27;
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 30;
• Изпратени Експертни Решениядоработодатели – 33;
• Обжалвани протоколи на ЛКК от ДСП – Ортопедия и травматология – 3;
• Изпратени ЕР на ТОЛЕК – 2.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

   Дейност по аптеки, отчети на зелени рецепти и специални формуляри:
• Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 2 бр.;
• Проверка на протоколи, представени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 1/бр.

   Лабораторен контрол:
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 8 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.