+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 29.03.2021 г.-02.04.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 29.03 до 02.04.2021г.

   Противоепидемична дейност:
   Острите заразни болести, регистрирани в периода 29.03.21г. – 04.04.2021г., на територията на област Търговище включват:
-    204 на COVID-19;
-    2 на Варицела;

Регистрирани са и 34остри респираторни заболявания.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7проверки.      

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 153 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 29 проверки са по текущ контрол, 21 са проверките по чл.56, 29 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 74 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
   По време на осъществявания контрол не са констатирани нарушения.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 3;
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 3;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–67;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 90;
• Заверени Експертни Решения до РУСО -65;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 65;
• Изпратени Експертни Решения до работодатели – 30бр.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
   Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

• Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 10 бр.;
• Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 1/бр.
• Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 5бр.

   Лабораторен контрол:
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 3 броя води по държавен здравен контрол;
- измерване на факторите на работната среда в 1 обект, като са извършени 6 измервания на микроклимат.

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.