+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 26.04.2021 г.-07.05.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 26.04 до 07.05.2021г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода 26.04.21г. – 09.05.2021г., на територията на област Търговище включват:
-    212на COVID-19;
-    2 на Варицела;

Регистрирани са и 43остри респираторни заболявания.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7проверки.      

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.


    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 223 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 46проверки са по текущ контрол, 46 са проверките по чл.56, 31 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 100 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
   По време на осъществявания контрол, за констатирани нарушения, са направени 3 предписания, от които:
- 1 до технически ръководител от ЕР-Търговище за установяване на причините за подаване на питейна вода от централното водоснабдяване с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Търговище;
- 1 до технически ръководител от ЕР-Омуртаг за установяване на причините за подаване на питейна вода от централното водоснабдяване с влошени микробиологични показатели в населено място от общ. Омуртаг;
- 1 до кмета на населено място от общ. Омуртаг за информиране на населението за влошено качеството на водата от местна  чешма.

   Съставени са 2 акта:
- 1 за подаване на питейна вода от централното водоснабдяване с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от общ. Търговище;
- 1 на фризьор обслужващ клиент без поставена защитна маска за лице във фризьорски салон от общ. Попово.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
  •Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 4;
  •Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 2;
  •Брой МЕД получени от НЕЛК – 4;
  •Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–58;
  •Брой МЕД получени от ТЕЛК – 59;
  •Заверени Експертни Решения до РУСО -107;
  •Заверени Експертни решения до РДСП – 66;
  • Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 53;
  • Върнати МЕД от медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 46;
  • Изпратени Експертни Решения до работодатели – 38;
  • Обжалвани Експертни Решения от председателя на МК, чл.98 – 3;
  • ТОЛЕК – 3 бр.

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
    Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

• Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 25 бр.;
• Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 5/бр.
• Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 3 бр.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
    - 10 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
    - 3 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
    - 1 брой козметични продукти по държавен здравен контрол.

    Профилактика и промоция на здравето:
    10 май е обявен за Световен ден на физическата активност  с решение на 55-та Световна здравна асамблея. Мотото е “Движението – това е здраве”.
    По данни на Световна здравна организация нивото на физическа активност при 2/3 от населението над 15-годишна възраст в страните от Европейския съюз е под препоръчителното.
    Обездвижването се нарежда сред основните рискови фактори, водещи до заболяване и смърт. Според СЗО тенденцията се наблюдава както в развитите, така и в развиващите се страни и се дължи на начина на живот на модерното общество, съпроводен с намалена физическа активност, нездравословно хранене, повишаване  употребата на алкохол и тютюнопушене.
    Проучванията показват, че физическата активност и здравословното хранене са най-важните фактори за постигане на пълноценно здраве. Редовните физически упражнения допринасят не само за поддържане на нормално тегло, подобряване на физическото и психичното здраве, но и предпазват от редица заболявания.
   Независимо, че ниската физическа активност не може да бъде пряка причина за влошаване на психичното здраве, известно е, че физически активният начин на живот може да намали стреса, безпокойството и симптомите на депресия сред хората, които имат подобни проблеми.
   Физическата активност и спортът са особено важни за децата и младежите, чийто организъм е в процес на растеж и развитие, на физическо и психическо съзряване. Чрез спорта се развиват физически качества – бързина, сила, издръжливост и ловкост.
   През изминалата година COVID пандемията постави хората в принудителна социална изолация и невъзможност за активен начин на живот. Затова са необходими повече инициативи, напомнящи че за осигуряване здравословното развитие на подрастващите, те се нуждаят от ежедневна физическа активност с продължителност поне 60 минути. Редовната физическа активност – 5 пъти седмично по най-малко 30 минути, е препоръчителна и за възрастните хора, тъй като подобрява функционалното състояние и качеството им на живот.
    Във връзка със Световния ден „Движението – това е здраве” РЗИ-Търговище организира спортен празник с учениците от II СОУ „Проф. Никола Маринов”.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.