+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 10.05.2021 г.-14.05.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 10.05 до 14.05.2021г.

   Противоепидемична дейност:
   Острите заразни болести, регистрирани в периода 10.05.21г. – 16.05.2021г., на територията на област Търговище включват:
-  78 на COVID-19;
-    3 на Варицела;

Регистрирани са и 23 остри респираторни заболявания.

При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 10проверки.      

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

„Зеленият коридор“ в имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, бул. „Цар Освободител“ 33 работи от Понеделник до Петък, от 13:00-15:00 часа. Телефон за справка: 0601/67559.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 234 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 58 проверки са по текущ контрол, 53 са проверките по чл.56, 48 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 75 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на противоепидемичните мерки.
    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 2 предписания, като:
   - 1 до Директор на детско заведение от общ. Опака за спазване на изискванията на производителя при приготвяне на дезинфекционни разтвори;
  -  1 до отговорно лице от общ. Търговище  за привеждане на обект за пакетиране на козметични продукти към здравните изисквания посочени в Регламент (ЕО) 1223/2009 година.
    Съставен е 1 акт на сервитьор обслужващ клиент без поставена защитна маска за лице в заведение за хранене и развлечения от общ. Търговище.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни решения – 1;
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 2;
• Брой МЕД получени от НЕЛК – 2;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–80;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 14;
• Заверени Експертни Решения до РУСО -54;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 61;
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 121;
• Върнати МЕД от медицинска комисия, чл.98 – ТП на НОИ – 89;
• Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ-издадени от ЛКК – 2;

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

• Раздадени на лекарите специални рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества (жълти и зелени) – 5 бр.;
• Проверка на протоколи, предоставени от лекари за отчетени рецептурни бланки за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества  /трети екземпляр/ – 5/бр.
• Проверка на приети протоколи за предаване на специални формуляри за поръчка на наркотични вещества /първи екземпляр/ и специални рецептурни бланки /първи и втори екземпляр/ от аптеки – 22бр.

    Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 3 броя води по държавен здравен контрол и 1 брой по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.