Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 31.05.2021 г.-06.06.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 31.05 до 06.06.2021 г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    18 на COVID-19;
-    3 на Варицела;
-    1 на Салмонелоза

    Регистрирани са  18 остри респираторни заболявания за периода 31.05. - 06.06.2021 г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 27 проверки.       

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.

„Зеленият коридор“ в имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 33 работи от Понеделник до Петък, от 13:30 – 15:30 часа. Телефон за контакт: 0601/6 75 59.
    
    
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 297 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 92 проверки са по текущ контрол, 64 са проверките по чл.56, 45 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 96 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
   За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 3 предписания от които:
- 2 до ръководители експлоатационни райони (ЕР)-Антоново и Омуртаг за провеждане на проучване за установяване на причините за отклоненията по микробиологични показатели на питейната вода в населени места от община Антоново и община Омуртаг;
- 1 до Кмета на населено място от общ. Антоново за допълнително обеззаразяване на водата от местен водоизточник и уведомяване на населението за влошеното и́ качество по микробиологични показатели.

   Съставени са 7 акта:
- 2 са за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от община Омуртаг и община Антоново;
- 3 на лица, работещи в хранителен магазин от община Попово, обслужващи клиенти без поставени защитни маски за лице;
- 1 на  клиент в  хранителен магазин от община Попово, без поставена защитна маска за лице;
- 1 на юридическо лице, стопанисващо заведение за бързо обслужване за неосъществяване на контрол по спазване на противоепидемичните мерки,разпоредени в Заповед на министъра на здравеопазването.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 1;
• Брой Медицински Експертни Досиета получени от НЕЛК – 1;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–63;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 59;
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ -47;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 48;
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 38;
• Върнати МЕД от медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 107;
• Изпратени ЕР до работодатели – 23;

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 7бр.

   Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 22 броя води по държавен здравен контрол;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол;
- 1 брой козметичен продукт по държавен здравен контрол;
- измерване на факторите на работната среда в 1 обект по искане на физически и юридически лица.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.