Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 28.06.2021 г.-04.07.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 28.06 до 04.07.2021г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-   6 на COVID-19;
-   3 на Варицела;
    Регистрирани са  12 остри респираторни заболявания за периода 28.06. - 04.07.2021 г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 29 проверки.       

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести.
  
    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 222 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 72 проверки са по текущ контрол, 42 са проверките по чл.56, 27 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и81 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
    За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени 8 предписания, от които:
-    4 до ръководители експлоатационни райони (ЕР) – Търговище и Попово за провеждане на проучване за установяване на причините за отклоненията по микробиологични показатели на подаваната до потребителя питейна вода в населени места от община Търговище и община Попово;
-    1 до собственик на ведомствен водоизточник за провеждане на проучване за влошеното качество на водата в обект от община Търговище;
-    1 до Директор на детско заведение за осъществяване на контрол при приготвяне на дезинфекционен разтвор за почистване и дезинфекция;
-    1 до Управител на магазин за привеждане на етикета на козметични стоки в съответствие с изискванията;
-    1 за спиране на реализацията на козметични продукти (гел лакове) с изтекъл срок на годност в студио за красота от община Търговище.
    Съставени са 6 акта:
      - 4 за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от община Търговище и община Попово;
      - 1 на фризьор от община Търговище, работещ с нередовна лична здравна документация;
      - 1 на лице, работещо в детска градина от община Омуртаг за работа с дезинфекционен разтвор с ниска концентрация, несъответстваща на здравните изисквания.

   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения – 3;
• Брой Медицински Експертни Досиета изпратени до НЕЛК – 3;
• Брой Медицински Експертни Досиета получени от НЕЛК – 7;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–46;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 44;
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ -44;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 51;
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 47;
• Изпратени ЕР до работодатели – 18;
• Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 3;
• ТОЛЕК – 2.
   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 1бр.

   Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 9 броя води по държавен здравен контрол и 3 броя по искане на физически и юридически лица;
- 1 брой храна по искане на физически и юридически лица;
- определяне факторите на жизнената среда по държавен здравен контрол – 4 броя измервания на шум в помещения на жилищни и обществени сгради.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.