+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 02.08.2021 г.-08.08.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 02.08 до 08.08.2021г.


    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    37на COVID-19;
-    8 на Варицела;

    Регистрирани са  12 остри респираторни заболявания за периода 02.08. - 08.08.2021 г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 6 проверки.       

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция Надзор на заразните болести всеки делничен ден от 08.30 до 17.00 часа.

   „Зеленият коридор“ в имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 33 работи от Понеделник до Петък, от 13:30 – 15:30 часа. Телефон за контакт: 0601/6 75 59.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 174 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 28 проверки са по текущ контрол, 30 са проверките по чл.56, 32 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и84 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра, свързани с контрола и спазване на   противоепидемичните мерки.
    За констатирани нарушения по време на осъществявания контрол са направени5акта:
- 2 на лица, работещи в детска ясла от община Омуртаг за работа с дезинфекционен разтвор с ниска концентрация, несъответстваща на здравните изисквания;
- 1 на обслужващ персонал без поставена защитна маска за лице в игрална зала от община Търговище;
- 2 акта на юридически лица, стопанисващи игрални зали за неосъществяване на контрол по спазване забраната за тютюнопушене.

     РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения–1;
 •Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК–3;
• Брой МЕД получени от НЕЛК – 10;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище–1;
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ -66;
• Заверени Експертни решения до РДСП – 66;
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 35;
• Върнати МЕД от м.к.чл.98 – ТП на НОИ – 31;
• Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 1;

    Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5бр.

    Лабораторен контрол:
    По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 12 броя води по държавен здравен контрол и 7 броя по искане на физически и юридически лица;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол;
- 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.