+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 20.09.2021 г.-26.09.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 20.09 до 26.09.2021г.

   Противоепидемична дейност:
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-  209на COVID-19;

    Регистрирани са  14 остри респираторни заболявания за периода 20.09. - 26.09.2021 г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7 проверки.       

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция „Надзор на заразните болести“, всеки делничен ден от 08.30 до 17.00 часа.

„Зеленият коридор“ в имунизационния кабинет на РЗИ – Търговище, бул. „Цар Освободител“ № 33 работи от Понеделник до Петък, от 13:30 – 15:30 часа. Телефон за справка: 0601/6 75 59.
       
   Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
   По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 284 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 80 проверки са по текущ контрол, 74 са проверките по чл.56, 18 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 112 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на противоепидемичните мерки.
   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени 4 предписания от които:
- 3 са на технически ръководител от район-Търговище за провеждане на проучване и установяване на причините за влошеното качество на питейната вода по микробиологични показатели в населени места от общ. Търговище;
- 1 е за спиране реализацията на козметични продукти с изтекъл срок на годност използвани в студио за красота от общ. Попово.
  Съставени са 10 акта:
- 2 акта за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с влошени микробиологични показатели в населени места от общ. Търговище;
- 4 акта на фризьори и сервитьори от общ. Търговище и общ. Омуртаг, обслужващи клиенти с нередовна лична здравна документация.
- 4 акта на сервитьори, продавачи и клиенти от общ. Търговище и общ. Омуртаг без поставени защитни маски за лице.


   РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения–1;
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 2;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 89;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 88;
• Заверени ЕР доТП на НОИ – 5;
• Заверени ЕР до РДСП – 5;
•Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 4;
• Изпратени ЕР до работодатели – 27;
• Изпратени ЕР на ТОЛЕК – 3.

Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5бр.

   Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
    - 12броя води по държавен здравен контрол и 8 броя по искане на физически и юридически лица;
    - 1 брой дезинфекционен разтвор по държавен здравен контрол.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.