+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.08-31.08.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 15.08 до 31.08.2021 година


    1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Овчарово-получава вода през ден по 24 часа
-    с. Пресиян- получава вода през ден по 24 часа
-    с. Дългач- получава вода през ден по 24 часа
-    с. Маково- получава вода по 12 часа на ден

         район Омуртаг
-    гр. Омуртаг-получава вода  по 17 часа на ден
-    с. Илийно – получава вода през ден по 24 часа
-    с. Красноселци – получава вода за 8 часа през 120 часа
-    с. Горна Хубавка-получава вода по 24 часа през 96 часа
-    с. Долна Хубавка- получава вода по 24 часа през 96 часа
-    с. Панайот Хитово- получава вода по 24 часа през 96 часа
-    с. Врани кон-получава вода по 12 часа през  24 часа
-    с. Звездица -получава вода по 12 часа през  24 часа
-    с. Голямо Църквище- получава вода по 48 часа през 48 часа
-    с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 168 часа

         район Попово
-    с. Кардам-получава вода по 15 часа на ден

     2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период -10 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 15 броя.

     4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 0 бр.

     5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг- 1 бр.

     6. От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 0 бр.

     7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 2 бр.

     8. От тях не отговаря на изискванията-  2 бр.
-    гр. Антоново - „Политинска чешма”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
-    кв. Еревиш - „Еревишка чешма”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.

    9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
  10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
  11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.08-31.08.2021 г. – 0 броя.
  12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписания    -  1 бр.   

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.