+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 04.10.2021 г.-10.10.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 04.10 до 10.10.2021г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    186 на COVID-19;
-    1 на Варицела

    Регистрирани са  16 остри респираторни заболявания за периода 04.10. - 10.10.2021 г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 7 проверки.       

Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция „Надзор на заразните болести“, всеки делничен ден от 08.30 до 17.00 часа.
    
     Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 192 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 41 проверки са по текущ контрол, 39 са проверките по чл.56, 20 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст и 92 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на противоепидемичните мерки.
    По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения санаправени4 предписания, от които:
- 1 до управителя на фирма, стопанисваща ведомствен водоизточник от община Търговище за правилно дозиране на хлорните препарати;
- 1 до Директора на детско заведение от община Търговище за спазване указанията на производителя при приготвяне на дезинфекционни разтвори;
- 2 до управител и собственик на кооперативни пазари за създаване на организация и контрол на противоепидемичните мерки и спазване на изискването продавачи и клиенти да носят защитни маски за лице на територията на пазара.
Съставени са 2 акта на клиенти в заведения за бързо обслужване от община Попово без поставени защитни маски за лице в закрити обществени места.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой Медицински Експертни Досиета, изпратени до НЕЛК – 1;
• Брой МЕД, получени от НЕЛК – 4;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 85;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 76;
• Заверени Експертни Решения до ТП на НОИ – 59;
• Заверени Експертни Решения до РДСП – 59;
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 88;
• Изпратени ЕР до работодатели – 26;
• Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ – издадени от ЛКК – 1;

Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5бр.

   Лабораторен контрол:
  По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на:
- 9 броя води по държавен здравен контрол и 4 броя по искане на физически и юридически лица;
- 4 броя дезинфекционни разтвори по държавен здравен контрол;
- 2 броя козметични продукти по държавен здравен контрол.


                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.