+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 01.11-15.11.2021 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 01.11 до 15.11.2021 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Александрово- получава вода през ден по 24 часа
-    с. Росина-получава вода през 12 часа

          район Омуртаг
-    гр. Омуртаг-получава вода  по 8 часа на ден
-    с. Красноселци – получава вода за 8 часа през 300 часа
-    с. Голямо Църквище- получава вода по 48 часа през 48 часа
-    с. Паничино- получава вода по 48 часа през 120 часа
-    с. Зелена Морава- получава вода по 48 часа през 48 часа
-    с. Могилец- получава вода по 24 часа през 144 часа
-    с. Презвитер Козма- получава вода по 24 часа през 240 часа
-    с.  Тъпчилещово- получава вода през ден по 24 часа

         район Антоново
-    с. Моравица-недостиг по високите места
-    с. Черни бряг-получава вода през 24 часа

     2. Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 42 броя.

     3. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 43 броя.

     4. От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 8 бр.
-    с. Крушолак, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,13 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-    с. Великовци, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 12,5 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-    с. Стеврек, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор 1,63 mg/l, при стойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
-    с. Буйново- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-81,4 mg/l.
-    с. Пресяк- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-83,2 mg/l.
-    с. Мировец- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-80,1 mg/l.
-    с. Г. Соколово- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-75 mg/l.
-    с. Баба Тонка- не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването 18/100 KOE/ml., “Ешерихия коли“, при стойност и допуск на показателя - 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването - 3/100 KOE/ml.

     5. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг- 0 бр.

     6. От тях не отговаря на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 0 бр.

     7. Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници – 3 бр.

     8. От тях не отговарят на изискванията-  2 бр.
-    с. Долец - „Чешма до казаните”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml.
-    гр. Попово - чешма „Градски парк”, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml., не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя <50 mg/l, резултат от изпитването-94 mg/l.

     9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
   10. От тях не  отговаря  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
   11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 01.11-15.11.2021 г. – 0 броя.
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписания    -  3 бр.   
-   Актове                -  1 бр.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.