+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 15.11.2021 г.-21.11.2021 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 15.11 до 21.11.2021 г.

    Противоепидемична дейност:
    Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    194 на COVID-19;
-    3 на Варицела

    Регистрирани са  21 остри респираторни заболявания за периода 15.11. - 21.11.2021 г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебните заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 11 проверки.       

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция „Надзор на заразните болести“, всеки делничен ден от 08.30 до 17.00 часа.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 175 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 41 проверки са по текущ контрол, 26 са проверките по чл.56, 7 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възраст. Извършени са 101 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра свързани с контрола и спазване на противоепидемичните мерки. По време на осъществявания контрол не са констатирани нарушения.

    РКМЕ – приемане и обработка на документи за представяне на ТЕЛК:
• Брой издадени заверени копия на Експертни Решения–3 броя;
• Брой МЕД изпратени до ТЕЛК, гр. Търговище – 80 броя;
• Брой МЕД получени от НЕЛК – 6 броя;
• Брой МЕД изпратени до НЕЛК – 2 броя;
• Обжалвани болнични листи от ТП на НОИ издадени от ЛКК – 1 брой;
• Брой МЕД получени от ТЕЛК – 84 броя;
• Заверени ЕР до ТП на НОИ –52 броя;
• Заверени ЕР до РДСП – 51 броя;
• Изпратени МЕД за медицинска комисия, чл. 98 – ТП на НОИ – 78 броя;
• Върнати МЕД от м.к.чл. 98 – ТП на НОИ – 65 броя;     
• Изпратени ЕР до работодатели – 22 броя.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби във връзка с медицинското обслужване:
Обобщени и изпратени в МЗ справки за свободния леглови фонд  - 5 броя.
Изготвяне и изпращане на ежедневна информация в МЗ за капацитета и заетостта на болничните легла, определени за лечение на пациенти с COVID -19 по лечебни заведения за болнична помощ и КОЦ – 5 броя.

   Лабораторен контрол:
   По Държавен здравен контрол и искане на физически и юридически лица са направени изследвания на 18 броя води по държавен здравен контрол и 4 броя по искане на физически и юридически лица.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.