+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 21.02.2022 г.-27.02.2022 г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище от 21.02 до 27.02.2022 г.

   Противоепидемична дейност:
   Острите заразни болести, регистрирани в периода на територията на област Търговище са:
-    436 на COVID-19;
-    25 на Варицела;

    Регистрирани са  27 остри респираторни заболявания за периода 21.02. - 27.02.2022г.
    При текущ и тематичен контрол на лечебни заведения за болнична и извънболнична медицинска помощ са извършени 32 проверки.       

    Всеки гражданин може да получи актуална информация за действията на здравните власти по отношение на COVID-19 на телефон 0601/6-40-01-Дирекция „Надзор на заразните болести“, всеки делничен ден от 08.30 до 17.00 часа.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
    По систематичен и насочен здравен контрол са извършени общо 285 броя проверки на обекти с обществено предназначение и на продукти и стоки със значение за здравето на човека в т. число и заведения за хранене и развлечения и хранителни магазини на територията на област Търговище. От тях 64 проверки са по текущ контрол, 53 са проверките по чл.56, 35 проверки са по чл.54 и чл.55 от Закона за здравето, които касаят забраната за пряка реклама на спиртни напитки и продажбата на алкохол на лица под 18 годишна възрасти 133 проверки в различни видове обществени обекти по спазване Заповедите на министъра на здравеопазването, свързани с контрола и спазване на противоепидемичните мерки.
   По време на осъществявания контрол за констатирани нарушения са направени7 предписания, от които:
- 4 на Кметове на населени места от община Омуртаг за информиране на населението за влошеното качество на водата по микробиологични показатели и допълнително обеззаразяване на водата от местни водоизточници;
- 1 за недопускане подаване на питейна вода с повишено съдържание на хлорни препарати в населени места от община Омуртаг;
- 1 за провеждане на проучване и установяване на причините за подаване на питейна вода с влошени микробиологични показатели до крана на крайния потребител в населено място от община Омуртаг;
- 1 до собственик на хотел от община Попово за извършване на ремонтни дейности.
   Съставени са 3 акта:
    - 1 на лице, обслужващо клиенти в заведение за хранене и развлечения от община Попово с нередовна лична здравна документация;
    - 1 за подаване на питейна вода до крана на крайния потребител с отклонения по микробиологични показатели в населено място от община Омуртаг;
    - 1 на юридическо лице от община Попово за не осъществяване на контрол и допускане в обектите на клиенти без зелен сертификат.

   Регистрация и контрол на лечебни заведения и проверки на жалби, във връзка с медицинското обслужване:

Проверки на ЛЗБП – 4 броя.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.