+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.02-28.02.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 15.02 до 28.02.2022 година


     1.  Населени места с въведено режимно водоподаване:
        район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всекиденполучава водапо 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг-получава вода  по 19 часа на ден
-    с. Г. Църквище-през 24 часа, 96 часа получава вода
-    с. Чернокапци-получава вода през ден по 24 часа
-    с. Презвитер Козма-получава вода  по 24 часа през 144 часа
-    с. Могилец-през 72 часа по 96 часа получават вода

     2.    Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 28 броя.

     3.    Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабденинаселени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 28 броя.

     4.    От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 6бр.
    с. Веренци, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор1,2 mg/l, пристойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
    с. Висок, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор1,1 mg/l, пристойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
    с. Петрино, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остатъчен свободен хлор1,1 mg/l, пристойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
    с. Беломорци-не отговаря по показател “Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултатотизпитването15/100 KOE/ml.
    с. Долна Кабда, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъченсвободенхлор1,9 mg/l, пристойност и допускнапоказателя 0,3 – 0,4 mg/l.
    с. Миладиновци, не отговаря по показател „Нитрати“, пристойност и допуск на показателя<50 mg/l,резултатот изпитването-125 mg/l.

       5.    Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг-7 бр.

       6.   От тях не отговарят на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 2бр.
    с. Александрово, вкус на хлорни препарати, мирис-неприемлив за потребителя, остъчен свободен хлор1,3 mg/l, пристойност и допуск на показателя 0,3 – 0,4 mg/l.
    с. Маково, не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l,резултатот изпитването-84,8mg/l.

       7.    Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –6бр.

       8.    От тях не отговаря на изискванията-  5бр.

    с. Веренци– чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
    с. Висок -  чешма под джамията, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя> 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
    с. Беломорци -чешма „Кара бунар“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 10 KOE/ml.
    с. Презвитер Козма -чешма„Буюкпунар“, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя >30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.
    с. Долец – чешма до казаните, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 1 KOE/ml

      9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 0 брой.
    10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
    11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.02-28.02.2022 г. – 0 бр.
     12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването:
    Предписания    -  8 бр.   
    Акт                     -  1 бр.
                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.