+Мен

Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

Информация за качеството на питейната вода в област Търговище 15.03-31.03.2022 г.

Актуална информация за качеството на питейната вода в област Търговище
за периода 15.03 до 31.03.2022 година


     1. Населени места с въведено режимно водоподаване:
         район  Търговище
-    с. Пайдушко -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Божурка -  всеки ден получава вода по 9 часа
-    с. Цветница - всеки ден получава вода по 22 часа
-    с. Братово - всеки ден получава вода по 22 часа

        район Омуртаг
-    гр. Омуртаг-получава вода  по 19 часа на ден
-    с. Чернокапци-получава вода през ден по 24 часа

      2.  Брой населени места, в които са извършвани изследвания за съответния период - 25 броя.

      3.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показатели, включени в постоянния мониторинг – 24 броя.

      4.  От тях не отговарят на Наредба № 9 за качествата на водата, предназначена за питейно-битови цели- 7бр.
-    с. Г. Соколово- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l,резултат от изпитването-76,6 mg/l.
-    с. Ралица-не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l,резултат от изпитването-51,9 mg/l.,по показател “Колиформи“, пристойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването12/100 KOE/ml.
-    с. Давидово, не отговаря по показател “Колиформи“, при стойност и допуск на показателя 0/100 KOE/ml, резултат от изпитването10/100 KOE/ml.
-    с. Острец- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l, резултат от изпитването-52,5 mg/l.
-    с. Алваново- не отговаря по показател „Нитрати“, при стойност и допуск на показателя<50 mg/l,резултат от изпитването-75 mg/l.
-    с. Пробуда- не отговаря по показател „Нитрати“,при стойност и допуск на показателя<50 mg/l,резултат от изпитването-62 mg/l.
-    с. Буховци-не отговаря по показател „Нитрати“,при стойност и допуск на показателя<50 mg/l,резултат от изпитването-82,3 mg/l.

     5.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите,  включени в периодичния мониторинг-6 бр.

     6.  От тях не отговарят на Наредба №  9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели– 0бр.

     7.  Брой изследвани проби питейна вода при консуматорите от обществени местни водоизточници –1бр.

     8.  От тях не отговаря на изискванията-  1бр.
-    с. Крушолак - Чешма на главен път, не отговаря по показател “Коли титър“, при стойност и допуск на показателя  > 30 KOE/ml, резултат от изпитването = 20 KOE/ml.

     9. Брой изследвани проби от минерални водоизточници – 1 брой.
   10. От тях не  отговарят  на изискванията на Наредба № 14 на МЗ за  курортните ресурси, курортните местности и курортите - 0 бр.
   11. Брой на  регистрираните случаи на чревни инфекциозни  заболявания, за периода от 15.03-31.03.2022 г. – 0 броя.
   12. Предприети мерки за административна принуда във връзка с констатирани нарушения във водоснабдяването.
-   Предписания    -  3 бр.   
-   Актове                -  1 бр.                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.