Зелен телефон на

Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка

 

              0800 13 454

       http://www.hpv-vaccine.bg/

 

За живот!

za_jivot

РЗИ - ИНФОРМИРА 13.05-17.05.2013 Г.

Данни за дейността на РЗИ – Търговище за периода 13.05.2013 – 17.05.2013 г.

    Противоепидемична дейност
  Епидемиологичната обстановка в региона към момента е спокойна. Острите заразни болести включват:
• 11 случая на ентероколит;
• 1 на хепатит;
• 5 на скарлатина;
• 1 на лаймска борелиоза;
• 1 на туберкулоза.

    Извършени проверки:
• 8 по Закона за управление на отпадъците;
• 1 относно качество на дейностите по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
• 8 по вътреболнични инфекции;
• 2  по остра вяла парализа;
• 2 по повод опаразитяване над 5 % с Ентеробиоза.

    Обекти, дейности и стоки с обществено предназначение:
  По регулярен здравен контрол са извършени общо 107 проверки на обекти с обществено предназначение, от които 68 по текущ контрол.
За установени несъответствия със здравните изисквания са съставени 3 акта:
- 1 на търговец за търговия с вносни козметични продукти без етикет на български език;
- 2 на физически лица за използване на работни разтвори с ниска концентрация за дезинфекция на повърхности в ЦДГ.
За установени несъответствия със здравните изисквания е издадено 1 предписание:
- на едноличен търговец за спиране реализацията на вносни козметични продукти без етикет на български език.
     Дейност по предварителен здравен контрол:
   През периода са извършени 2 инспекции на място и е издадено 1 становище за въвеждане на обект в експлоатация.
 Взето е участие в заседание на 1 Държавна приемателна комисия.
    Във връзка с изпълнение разпоредбите на Закона за здравето:
  Извършени са общо 91 проверки:
         - относно забрана на тютюнопушенето на закрити обществени и работни места и някои       открити обществени места - 51 обекта с обществено предназначение и 22 лечебни заведения.
        - относно продажбата на алкохолни напитки на лица под 18 год. са извършени 15 проверки.
        - 2  във връзка със здравословно хранене на децата  на възраст от 3 до 7 години;
        - 1 относно здравословното хранене на учениците.
Наказателна дейност във връзка с констатирани нарушения по спазване изискванията за забрана на тютюнопушене / чл.56 от Закона за здравето/:
        -  съставен е 1 акт на физическо лице за допускане на тютюнопушене в обект с обществено предназначение.

    Регионален съвет за контрол върху актовете, издадени от органите за експертиза на временната неработоспособност
   Проведени са 2 заседания, на които са разгледани:
- 1 еднолично издаден болничен лист, обжалван от РУ „СО“ и насочен към ЛКК;
- 1 болничен лист издаден от ЛКК, обжалвани от РУ „СО“ и насочен към ТЕЛК.

    Медико-статистическа информация
  Обработени са 62 съобщения за смърт.

    Лабораторен контрол
  Без отклонения от установените норми са изследваните 29 броя води, от които 27 по държавен здравен контрол и 2 по искане на физически и юридически лица.
  По искане на физически и юридически лица са изследвани 3 броя храни и 2 броя козметика.
  Извършено е измерване на фактори на работна среда по искане на физически и юридически лица в 4 обекта – 12 на микроклимат, 9 на осветление, 32 на шум, 8 на дебит за оценка на ефективността на вентилационни инсталации и 2 проби на химични агенти.


 

                   

 

"Повишаване квалификацията на служителите в администрацията на РЗИ-Търговище, чрез обучения"

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма "Административен капацитет", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейски социален фонд

Адрес:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Адрес на гишето за административно обслужване на клиенти:

гр.Търговище

ул. "Цар Освободител" № 33

Работно време:

08:30 - 17:00ч.

 

 

 

правна информация

Данни:

ЕИК 176031729

Банкова сметка:

BG74UBBS80023110734510 / BIC UBBSBGSF

(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането)

Телефон за контакти:

0601 6 41 42 / 0601 6 40 75

факс: 0601/7 75 54

e-mail:

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. ;

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Работно време:

08:30-12:30ч.

13:00-17:00ч.

В случай, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на работното време, работата на гишето за административно обслужване на граждани продължава до приключването на тяхното обслужване, но не повече от два астрономически часа след обявеното работно време.